Kongo, Ludowa Republika Konga

Obszar 342,0 tys. km2; 9 regionów; 2,3 min ludności (1990 r.); 7 osób na 1 km2; stouca BrazzaWUe (596 tys. mieszk.; 1989 r.); większe miasta (tys.): Pointe-Noire (297), Loubomo (49), Nkayi (35); Bakongo 45%, Bateke 20%, Bubangi 16%; język urzędowy francuski; animiści 48%, katolicy 47%, muzułmanie 2%; waluta 1 frank CFA  = 100 centymów.

Na obszarze Konga można wyróżnić trzy główne krainy fizycznogeograficzne: nizinę nadbrzeżną (szer. 40-50 km), płaskowyż zajmujący centralną część kraju oraz równinną Kotlinę Konga. Ze względu na położenie Konga po obu stronach równika występuje tu klimat gorący i wilgotny, a w następstwie tego kraj pokrywa bujna roślinność - wilgotne lasy równikowe zajmujące ponad połowę powierzchni kraju i sawanny parkowe. Na płaskich i zalewanych wodą morską wybrzeżach występują zarośla mangrowe. Świat zwierząt reprezentują różne gatunki małp, a wśród nich żyjące w lasach równikowych goryle i szympansy, oraz zamieszkujące sawanny słonie, bawoły, antylopy, lamparty, gepardy i in. W celu ochrony dzikich zwierząt utworzono w Kongo park narodowy Odzala oraz kilka rezerwatów.
Niewielka część dzisiejszego obszaru Konga należała prawdopodobnie do Królestwa Konga, którego rozkwit przypada na XV i XVI w. W XV w. dotarli tu Portugalczycy, a przez następne wieki Kongo było terenem handlu niewolnikami. Od drugiej połowy XIX w. do 1960 r. kraj był posiadłością francuską.
Główną grupę ludności Konga stanowią plemiona Bantu. Poza nimi w lasach nad rzeką Ubangi i przy granicy z Kamerunem żyją plemiona Pigmejów. Około 40% ludności Konga mieszka już w miastach, głównie w stolicy Brazzaville i w Pointe-Noire. Brazzaville leży na prawym brzegu rzeki Kongo, naprzeciw stolicy Zairu - Kinszasy. Rzeka Kongo tworzy tu szerokie rozlewisko, noszące   nazwę   Stanley Pool. Centralna część miasta odznacza się nowoczesną architekturą, natomiast dzielnice peryferyjne zabudowane są ubogimi chatami. Jedna z dzielnic, o nazwie Poto-Poto, stała się sławnym ośrodkiem malarstwa afrykańskiego. Brazzaville szczyci się jednym z najciekawszych kościołów w Czarnej Afryce — kościołem Sainte-Anne-du-Congo, którego wnętrze jest dziełem artystów afrykańskich. Drugie pod względem wielkości miasto Konga - Pointe-Noire - jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i głównym portem kraju.
Do największych atrakcji turystycznych Konga należą wycieczki statkiem po rzekach Kongo i Ubangi (na trasie Brazzaville-Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej). Trasa ta prowadzi przez obszary słabo zaludnione, wśród naturalnej przyrody. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Kongo w ostatnich latach wynosi ok. 40 tys. rocznie. Najliczniejszą grupę stanowią Francuzi.