Ruanda

Obszar 26,3 tys. km2; 10 prefektur; 7,2 min ludności (1990 r.); 273 osoby na 1 km2; stolica Kigali (183 tys. mieszk.; 1983); większe miasta (tys.); Butare (30); I lutu 89%, Tutsi 10%; języki urzędowe: kinyarwanda i francuski; chrześcijanie 28%, animiści 72%; waluta: 1 frank ruandyjski = 100 centymów.

Ruanda jest niewielkim, górzystym krajem, odznaczającym się dużą różnorodnością krajobrazów. W północno-zachodniej części, na granicy z Zairem, wznoszą się wysokie góry wulkaniczne Wirunga z wieloma szczytami dochodzącymi do 4000 m n.p.m. (Karisimbi 4507 m n.p.m. Pozostała część kraju leży na wysokości 1500-3000 m n.p.m. Dzięki takiemu ukształtowaniu powierzchni panuje tu klimat ciepły i zdrowy, a głównym typem roślinności naturalnej są sawanny.
Pierwszymi mieszkańcami Ruandy były rolnicze plemiona Hutu oraz Pigmeje. W XV w. kraj podbity został przez pasterski lud Tutsi, który uczynił z Hutów swoich poddanych. Po okresie panowania niemieckiego (od końca XIX w. do I wojny światowej) krajem rządzili aż do 1962 r. Belgowie.
Prawie jedynym źródłem utrzymania ludności Ruandy jest rolnictwo. Najczęściej spotykanym typem krajobrazu są tu małe poletka uprawne i niewielkie wioski porozrzucane na stokach górskich.
Na obszarze Ruandy znajdują się dwa parki narodowe, będące największymi atrakcjami  turystycznymi   kraju.  Park  narodowy
Wirunga obejmujący góry Wirunga znany jest z urozmaiconych krajobrazów, a także z nielicznych już w Afryce goryli. Park narodowy Kagera, leżący na sawannie w północno-wschodniej Ruandzie odznacza się również bogatym światem zwierzęcym. Żyją tu m.in. słonie, bawoły, zebry, lwy, lamparty. Na terytorium Ruandy znajduje się jedno z najpiękniejszych jezior Afryki — jezioro Kiwu, leżące w otoczeniu gór na wysokości 1460 m n.p.m. W regionie tym głównym ośrodkiem turystycznym jest Gisenyi.
Ruandę odwiedza corocznie 30-40 tys. cudzoziemców, głównie mieszkańców sąsiednich krajów afrykańskich. Z krajów europejskich najliczniej przybywają tu Belgowie i Francuzi.