Australia

Obszar 7682,3 tys. km2, 6 stanów (Australia Południowa, Australia Zachodnia, Nowa Południowa Walia, Queensland, Tasmania, Wiktoria) oraz Terytorium Północne i Australijskie Terytorium Stołeczne; 17,3 min ludności (1991 r.); 2 osoby na 1 km2; stolica Canberra (297 tys. mieszk. 1989 r.); 85% ludności miejskiej; większe miasta (min): Sydney (3,5), Melbourne (3,0), Brisbane (1,2), Adelaide (1,0), Perth (1,0); ludność głównie pochodzenia europejskiego; język urzędowy angielski; anglikanie 28%, katolicy 26%, protestanci 25%. 1 dolar australijski = 100 centów.

Regiony turystyczne

Nowa Południowa Walia
Nowa Południowa Walia była pierwszym na kontynencie australijskim terenem osadnictwa europejskiego. W 1788 roku rozpoczęła się historia współczesnej Australii. Jest to największy stan pod względem liczby ludności (5,5 min) i rozwoju przemysłowego. Ma gęstą sieć dróg samochodowych. Najbardziej zaludnioną i najlepiej zagospodarowaną częścią Nowej Południowej Walii jest strefa nizin nadbrzeżnych oraz region Australijskiego Terytorium Stołecznego, położonego w granicach tego stanu. Klimat tych obszarów jest ciepły i umiarkowanie wilgotny, znaczne powierzchnie zajmują lasy oraz pola uprawne. W zachodniej części stanu dominuje natomiast roślinność i krajobraz stepowy.
Najważniejszymi obszarami turystycznymi Nowej Południowej Walii są wybrzeża wraz z miastem Sydney oraz Wielkie Góry Wododziałowe, z ich najwyższą partią - Górami Śnieżnymi, stanowiącymi znany na całym świecie teren sportów zimowych. Stolica Nowej Południowej Walii - Sydney, jest największym miastem Australii oraz najważniejszym portem i ośrodkiem przemysłowo-handlowym południowego Pacyfiku. Jest także największym międzynarodowym (i krajowym) węzłem lotniczym Australii (regularne połączenia z Europą, Bliskim Wschodem, Azją Południowo-Wschodnią, Ameryką Północną i Południową i wyspami południowego Pacyfiku). W centrum Sydney obok wysokich wieżowców ze szkła do dziś zachowało się wiele starych domów w stylu kolonialnym z pomalowanymi cegłami. Do najważniejszych zabytków w tym mieście należy kościół St. James i mennica z pierwszej połowy XIX w. Najbardziej jednak charakterystyczną budowlą miasta jest wielki nowoczesny gmach Opery na 7 tys. miejsc, z oryginalnym dachem w kształcie rozpiętych żagli. Równie słynnym obiektem jest wiszący most nad Zatoką Sydnejską, w przeszłości jeden z najdłuższych na świecie. Sydney znane jest także z licznych muzeów oraz z Galerii Sztuki, ze zbiorami m.in. sztuki Aborygenów oraz ludów Oceanii. Atrakcją turystyczną miasta jest też duże akwarium, z fauną mórz południowych. Miasto słynie także z plaż, z których najbardziej znaną jest Bondi Beach. Znajduje się tu również wiele przystani jachtowych.

Wielkie Góry Wododziałowe, ciągnące się wzdłuż wschodnich wybrzeży Nowej Południowej Walii, należą do lepiej zagospodarowanych i najczęściej odwiedzanych regionów w Australii. Ich najwyższym pasmem są Alpy Australijskie, których dużą powierzchnię zajmują parki narodowe, m.in. Park Narodowy Kościuszki. Na jego terenie znajduje się najwyższy szczyt Australii - Góra Kościuszki (nazwę, nadana przez P.E. Strzeleckiego). Alpy Australijskie to obszar turystyki pieszej w sezonie letnim, a przede wszystkim sportów narciarskich w zimowym. Głównym centrum komunikacyjnym tego regionu jest miejscowość Cooma, mająca połączenie z Sydney i Melbourne lokalnymi liniami lotniczymi oraz połączenie drogowe (tzw. autostrada śnieżna). Do najpiękniejszych partii Wielkich Gór Wododziałowych należą także Góry Błękitne, leżące na zachód od Sydney. Głównym centrum turystycznym jest tu Katoomba, popularny letni ośrodek wypoczynkowy ze starą kolejką wąskotorową i kolejką linową. Bardzo popularnym i często fotografowanym obiektem w Górach Błękitnych jest grupa skał „Trzy Siostry". Innymi często odwiedzanymi miejscami są: rezerwat przyrodniczy Wirrimbura, zapora Warragamba, wodospad Wentworth i jaskinie Jenolan.
Wybrzeża Nowej Południowej Walii, ciągnące się na przestrzeni ponad 1000 km stanowią także ważny region wypoczynkowy. Największą frekwencję turystów notuje się zwłaszcza na tzw. Wybrzeżu Wschodnim (Batemans Bay, Narooma, Moruya) oraz Wybrzeżu Środkowym (Gosford, Swansea).

Australijskie Terytorium Stołeczne
Australijskie Terytorium Stołeczne, tworzące enklawę na obszarze Nowej Południowej Walii, wydzielono w celu założenia tu stolicy
Australii - Canberry. Miasto, zbudowane według planu amerykańskiego architekta Waltera Griffina, pełni rolę stolicy od 1927 r.,
kiedy po raz pierwszy zebrał się tu przeniesiony z Melbourne Parlament Federalny. Canberra leży w szerokiej dolinie, u stóp Alp Australijskich. Jest to miasto-ogród, podzielone na dwie części przez duże jezioro zaporowe. Dzięki bogactwu zieleni, szerokim i ocienionym drzewami ulicom, funkcjonalnemu układowi przestrzennemu oraz nowoczesnej i oryginalnej architekturze należy do najładniejszych stolic na świecie. W części południowej góruje nad nim wzgórze Capital, w części północnej zaś wzgórze City, połączone szeroką arterią komunikacyjną (Aleja Wspólnoty), przecinającą jezioro. Dookoła tych wzgórz rozchodzą się koncentrycznie ulice. Charakterystycznym obiektem miasta jest zbudowana na jeziorze wysoka fontanna wodna (140 m). Do najważniejszych obiektów turystycznych Canberry należą: Parlament (największy na świecie, otwarty w 1988 r.), Australijskie Muzeum Wojny (pełniące także funkcję Muzeum Pamięci Narodowej), Uniwersytet, Akademia Nauk, Biblioteka Narodowa, a także ogród botaniczny na stokach Black Mountain, ma 3 tys. gatunków roślin endemicznych. W pobliżu miasta znajduje się Obserwatorium Astronomiczne Mt. Stromlo (założone przez Polaka), a także rezerwat Tidbinbilla z licznymi zwierzętami typowymi dla Australii, które żyją w środowisku naturalnym (w tym kangury, koala, ptaki wodne, strusie emu, a także dziobaki, wombaty i in.). Jest to popularny teren wypoczynku niedzielnego. W pobliżu znajduje się stacja obserwacji ruchu satelitów (otwarta dla zwiedzających).

Wiktoria
Stan ten obejmuje południową część Wielkich Gór Wododziałowych, których najwyższe szczyty sięgają tu 1800 m n.p.m. Pozostałą część zajmują niziny, pocięte licznymi rzekami, stanowiącymi lewobrzeżne dopływy rzeki Murray. Dzięki ciepłemu i wilgotnemu klimatowi na obszarze Wiktorii występuje bogata roślinność naturalna: w górach lasy - eukaliptusowe, a na nizinach wewnętrznych - sawanny. Dużą powierzchnię zajmują tereny rolnicze - grunty orne, obsiewane głównie pszenicą, sady i winnice oraz pastwiska, na których wypasa się bydło i owce.
Wiktoria jest najgęściej zaludnionym stanem Australii (ok. 15 osób na 1 km2). Większość ludności skupia się w stolicy stanu Melbourne i w małych miasteczkach wzdłuż wybrzeża oceanu. Jest to także, obok Nowej Południowej Walii, najlepiej rozwinięty gospodarczo stan. Wiktoria ma dobrze rozwinięty przemysł, gęstą sieć dróg samochodowych i kolejowych.
Stolica Wiktorii - Melbourne leży nad zatoką Port Phillip w Cieśninie Bassa. Jest to duży ośrodek przemysłowy, handlowy, komunikacyjny i kulturalny. Jest to także drugi pod względem znaczenia międzynarodowy port lotniczy Australii (połączenia z Europą, Azją Południowo-Wschodnią, Ameryką Północną i wyspami Oceanu Spokojnego, ma także codzienne, dogodne połączenia lotnicze ze stolicami wszystkich stanów). Melbourne jest miastem wyróżniającym się bogactwem zieleni. Wśród licznych parków i ogrodów najpiękniejsze to Royal Botanic Gardens, Treasury Gardens i Fitzroy Gardens. Do najcenniejszych budowli zabytkowych miasta należą: Como - pałac w stylu kolonialnym z 1860 r., La Trobe's Cottage - dawna siedziba rządu oraz przeniesiony z Anglii dom rodzinny kapitana Cooka. Najbardziej znanym obiektem sakralnym jest neogotycka Katedra Św. Patryka z 1849 r. W centrum handlowym miasta, wśród nowoczesnych drapaczy chmur, zachowało się także wiele starych budowli z ubiegłego wieku. Znanym obiektem jest też Muzeum Narodowe z bogatymi zbiorami sztuki australijskiej i światowej, w tym zbiory sztuki aborygeńskiej. Największym obiektem sportowym, odwiedzanym również przez turystów, jest Stadion Olimpijski, zbudowany w 1956 r. Jednym z najważniejszych terenów wypoczynkowych dla mieszkańców Melbourne są położone w pobliżu miasta góry Dandenong. Góry te porastają lasy eukaliptusowe, a zamieszkuje je wiele gatunków ptaków endemicznych (w tym papug).
W pobliżu Melbourne leży też rezerwat Healesville zamieszkały przez różne gatunki zwierząt australijskich, jak: kangury, koala, emu, ptaki. Na licznych rzekach w tym regionie dużo jest jezior zaporowych i wodospadów. Popularnym rezerwatem przyrody w okolicy Melbourne jest również wyspa Philip Island, zamieszkała przez pingwiny (atrakcją  dla  turystów jest  obserwowanie powrotów tych ptaków na wieczorny spoczynek).
W zachodniej części Wiktorii głównym regionem turystycznym są góry Grampian, znane z bogatej szaty roślinnej i malowideł naskalnych.
We wschodniej części tego stanu znajduje się natomiast urodzajna kraina rolniczo-leśna - Gippsland (zbadana i nazwana tak przez P.E. Strzeleckiego). Na tym obszarze utworzono kilka rezerwatów przyrody. Najbardziej znany jest park narodowy Wilsons Promon-tory. Niektóre wybrzeża Gippslandu odznaczają się dużymi walorami wypoczynkowymi. Powstało tu wiele kąpielisk, wśród których największe to Lakes Entrance.
Atrakcjami turystycznymi Wiktorii są liczne małe miasteczka, a zwłaszcza te, które zyskały sławę w połowie XIX w., w okresie gorączki złota (np. Ballarat, Bendigo).

Oueensland
Queensland zajmuje północno-wschodnią część Australii. Jest to drugi co do wielkości stan. Wnętrze jego jest równinne, natomiast na wschodzie, równolegle wzdłuż wybrzeży, ciągną się Wielkie Góry Wododziałowe. Wysokość ich na ogół nie przekracza 1000 m n.p.m. Linię brzegową urozmaicają liczne półwyspy, wyspy, zatoki i wielokilometrowe, piaszczyste plaże. W północnej części stanu, w szczególności nad zatoką Karpentaria brzegi są płaskie i porośnięte namorzynami. W niewielkiej odległości od wschodnich wybrzeży, na długości 2000 km, ciągnie się na Oceanie Spokojnym Wielka Rafa Koralowa, która zalicza się do najwspanialszych tworów przyrody na świecie. Oueensland odznacza się dużym zróżnicowaniem klimatu i szaty roślinnej. Nad zatoką Karpentaria i nad Morzem Koralowym, gdzie panuje klimat gorący i wilgotny, rosną bujne wilgotne lasy równikowe. Wielkie Góry Wododziałowe porastają przeważnie lasy eukaliptusowe. Wnętrze stanu, gdzie panuje klimat suchy, zajmują stepy i skrub (zarośla krzaczaste).
Najważniejszymi dziedzinami gospodarki Oueenslandu jest hodowla bydła (stan ten ma największe pogłowie bydła) oraz górnictwo. Największym miastem jest Brisbane. Jest to port wywozowy surowców rolnych i górniczych oraz duży ośrodek przemysłowy. Brisbane jest także centrum komunikacyjnym i turystycznym wschodnich wybrzeży Oueenslandu. Jest to miasto o nowoczesnej architekturze, w którym jednak zachowało się jeszcze wiele starych budynków z okresu kolonialnego. Najważniejszymi obiektami turystycznymi są tu muzea ze zbiorami sztuki aborygeńskiej. W okolicach miasta atrakcją turystyczną jest Lone Pine Koala Sanctuary, w którym żyją koala, kangury i inne zwierzęta australijskie, a także New Farm Park - olbrzymia plantacja roślin ozdobnych (róże, jacaranda, bugenvillie i in.).
Wschodnie wybrzeże Oueenslandu jest najważniejszym regionem wypoczynkowym Australii, zwłaszcza zaś obszar ciągnący się na południe i północ od Brisbane oraz wysepki położone na Wielkiej Rafie Koralowej. Najlepiej zagospodarowanym odcinkiem wybrzeży i popularnym miejscem wypoczynkowym Australijczyków jest tzw. Złote Wybrzeże, znajdujące się na południe od Brisbane. Wzdłuż piaszczystych i słonecznych plaż powstało dużo miejscowości wypoczynkowych, z których najbardziej znane to Surfers Paradise i Coolangatta. Wybrzeże to słynie zwłaszcza z doskonałych warunków do uprawiania surfingu. Liczne miejscowości wypoczynkowe dostarczają także, obok możliwości plażowania i uprawiania sportów wodnych, wielu atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. W Currumbin znajduje się rezerwat tysięcy kolorowych papug, żyjących tu na wolności, w Kirra - muzeum starych samochodów i pojazdów konnych, w Coolangatta i w Sout-hport zaś można obejrzeć pokazy tresury delfinów oraz olbrzymie akwaria z fauną mórz południowych.
Położone na północ od Brisbane tzw. Słoneczne Wybrzeże jest także dobrze zagospodarowanym i popularnym miejscem wypoczynku Australijczyków. Największe kąpieliska z licznymi wysokiej klasy hotelami i innymi obiektami turystycznymi to: Caloundra, Maroochydore, Coolum Beach i Noosa Heads. Na wybrzeżach tych znajduje się również wiele interesujących osobliwości krajoznawczych, jak np. park narodowy Kondalilla, obejmujący fragment naturalnego lasu równikowego, rezerwaty zwierząt na wyspach Bribie i Fraser oraz wielkie plantacje owoców tropikalnych koło Noosa Heads.
Na zachód od Brisbane godnym obejrzenia regionem jest Darling Downs, jeden z najbogatszych obszarów rolniczych w Oueens-landzie. Największym miastem jest tu Toowoomba, drugie obok Canberry miasto położone w paśmie Gór Wododziałowych. Znajduje się tu również kilka parków narodowych obejmujących obszary leśne z różnorodną fauną.
Atrakcją turystyczną Australii o randze światowej jest Wielka Rafa Koralowa, biegnąca równolegle do wschodnich wybrzeży Oueenslandu. Powstała ona w ciągu milionów lat na krawędzi szelfu kontynentalnego. Znajduje się tu ok. 600 małych wysp skalistych i koralowych, w większości nie zamieszkałych. Wyspy te mają zwykle białe, piaszczyste brzegi, zaś wnętrze często pagórkowate i pokryte bujną roślinnością tropikalną. Rozległy region Wielkiej Rafy Koralowej zapewnia turystom doskonałe warunki do pływania, żeglowania oraz obserwacji podwodnego świata rafy koralowej. Na niektórych wyspach znajdują się podwodne obserwatoria. Można tu także obserwować życie morza ze szklanych łodzi podwodnych.

Terytorium Północne
Terytorium Północne obejmuje rozległe obszary północnej i środkowej Australii. Jest rzadko zaludnione i słabo zagospodarowane. Północny jego kraniec leżący w strefie klimatu równikowego charakteryzuje się występowaniem dwóch pór roku - wilgotnej i suchej. Na skutek tego występuje tu bujna szata roślinna - lasy równikowe oraz sawanny, przechodzące na południu, na obszarach z mniejszą ilością opadów, w skrub oraz w pustynie.
Stolica Terytorium Północnego - Darwin (ok. 70 tys. mieszk.) jest centrum turystycznym obszaru tropikalnego oraz całej Ziemi Arnhema. Region ten zamieszkuje wielu Aborygenów. W wilgotnych lasach równikowych i na stepach żyje jeszcze dużo dzikich zwierząt, m.in. bawoły, krokodyle oraz wiele gatunków ptaków. W celu ochrony tego bogatego świata przyrody utworzono na wschód od Darwin park narodowy Kakadu. Obejmuje on obszary bagniste, piaszczyste wybrzeża, lasy wilgotne z roślinnością składającą się z ok. 1 tys. gatunków. W licznych miejscach spotkać można zabytki sztuki aborygeńskiej.
Głównym szlakiem turystycznym Terytorium Północnego jest droga biegnąca z Darwin do Alice Springs. Na tej trasie interesujący jest zwłaszcza park narodowy Wąwozu Katherina z pięknymi wąwozami i jaskiniami wapiennymi. Alice Springs (ok. 15 tys. mieszk.) leży prawie w geograficznym centrum całego kontynentu australijskiego i jest jedynym miastem w promieniu setek kilometrów. Najłatwiej dostać się tu można drogą powietrzną, gdyż Alice Springs ma codzienne połączenia lotnicze ze wszystkimi miastami stołecznymi Australii. Alice Springs jest siedzibą Royal Flying Doctor Service, służby zdrowia, która za pomocą samolotów niesie pomoc ludziom na obszarze setek tysięcy kilometrów. Jest tu także szkoła prowadząca naukę przez radio. Jednakże Alice Springs najbardziej znane jest jako baza dla turystów udających się do słynnej skały Ayers  Rock, znajdującej się o 470 km na południowy-zachód od  miasta. Ayers Rock jest największym monolitem skalnym  na świecie  (3  km  dł.,  2,5  km  szer. i 335  metrów  wysokości).  Skała zbudowana  z czerwonawego, późnokambryjskiego piaskowca zmienia  swoje  zabarwienie  w  zależności od pory dnia, dostarczając niezwykle pięknych widoków. Dla tubylców zamieszkujących ten region jest ona miejscem świętym.
Znaną miejscowością turystyczną w tym regionie jest także Ross River, osada leżąca w centrum atrakcyjnych krajobrazowo terenów, z wąwozami, jaskiniami i naskalnymi malowidłami pierwotnych mieszkańców Australii. Także w wielu innych miejscach na tym obszarze znajdują się osobliwości skalne, wąwozy i malowidła.

Australia Zachodnia
Australia Zachodnia jest największym stanem Australii, obejmującym 1/3 obszaru kontynentu. Większą część jej powierzchni zajmuje Wyżyna Zachodnia. Całe wnętrze Australii Zachodniej odznacza się gorącym i wybitnie suchym klimatem, wskutek czego występują tu pustynie i półpustynie (Wielka Pustynia Piaszczysta, Pustynia Gibsona i Wielka Pustynia Wiktorii). Północna część stanu (płaskowyż Kimberley) leży natomiast w strefie klimatu podrównikowego wilgotnego, gdzie występują lasy monsunowe i sawanny. Australia Zachodnia jest stanem rzadko zaludnionym. Podstawę jej gospodarki stanowi wydobycie surowców mineralnych oraz rolnictwo, a zwłaszcza uprawa pszenicy i chów owiec. Jej stolica - Perth, portowe miasto nad Oceanem Indyjskim jest dużym ośrodkiem przemysłowym, a także centrum turystycznym stanu. Miasto odznacza się łagodnym i ciepłym klimatem, a okolice słyną z rozległych, piaszczystych plaż. W tym nowoczesnym mieście zachowało się jeszcze wiele budynków z ubiegłego wieku, między innymi stary sąd i młyn. Tutejsze muzeum zgromadziło sporo eksponatów związanych z kulturą i sztuką rdzennej ludności Australii, a także wraki starych statków holenderskich. Najpopularniejszym miejscem wypoczynkowym mieszkańców Perth jest położona w pobliżu miasta wyspa Rottnest, na której znajduje się rezerwat dzikich zwierząt.
Południowo-zachodni kraniec Australii Zachodniej, który porastają lasy eukaliptusowe, słynie z pięknych krajobrazów. Na wybrzeżach znajduje się wiele miejscowości wypoczynkowych, z których najbardziej znane to: Bunbury, Busselton i Albany. Interesujące pod względem turystycznym są także tereny złotonośne z centrum w Kalgoorlie oraz na północy stanu górzysty, o dużych walorach krajobrazowych region Kimberley.

Australia Południowa
Większą część powierzchni Australii Południowej zajmują niziny; góry wznoszą się jedynie na północo-zachodzie (Musgrave z najwyższym szczytem Woodroffe 1515 m n.p.m.) i na wschodzie stanu (Góry Flindersa). W środkowej części leżą liczne słone jeziora, z których największe jest jezioro Eyre. Wnętrze Australii Południowej odznacza się klimatem gorącym i skrajnie suchym, tylko niewielki obszar w południowo-wschodniej części stanu ma klimat typu śródziemnomorskiego.
Australia Południowa jest stanem słabo zaludnionym, lecz odgrywającym dużą rolę w produkcji przemysłowej i rolniczej. Głównym regionem rolniczym jest część połu-dniowo-wschodnia, gdzie uprawia się zboża, winną latorośl oraz hoduje bydło i owce. Obszarem hodowli owiec jest ponadto środkowa część stanu.
Stolica Australii Południowej - Adelaide, leży nad zatoką Saint Vincent u stóp Mount Lofty. Najważniejszą jej funkcją jest przemysł, nauka i kultura. Miasto ma nowoczesne Centrum Festiwalowe, składające się z wielkiej sali koncertowej, dwóch teatrów i amfiteatru. Ma także cenną Galerię Sztuki i Muzeum ze zbiorami kultury aborygeńskiej, Melanezji i Nowej Gwinei. Najpopularniejszym miejscem krótkich wycieczek poza miasto są góry Mount Lofty oraz rezerwat zwierząt Cleland. Dalsze trasy prowadzą do doliny Barossa, na Wyspę Kangura, nad rzekę Murray oraz w Góry Flindersa. Dolina Barossa, w której w 1839 r. osiedlili się emigranci niemieccy, słynie ze starannie utrzymanych winnic, gajów oliwnych i sadów. Jest tu sporo restauracji i winiarni. Corocznie odbywają się widowiskowe festiwale winobrania. Region ten dostarcza ok. 75% produkcji wina. Wyspa Kangura jest dużym ośrodkiem turystycznym, dobrze wyposażonym w bazę hotelową. Największą atrakcją wyspy jest rezerwat dzikich zwierząt, gdzie spotkać można koala, kangury, foki oraz liczne stada ptaków. Dużą popularnością cieszą się także wycieczki statkiem po rzece Murray, która płynie przez tereny sadów, pól uprawnych i lasów eukaliptusowych. Ważnym regionem turystycznym Australii Południowej są też Góry Flindersa. Największymi ośrodkami wypoczynkowymi są tu Wilpena i Arkaroola.

Tasmania
Tasmania leży ok. 200 km na południe od kontynentu australijskiego. Jest to drugi, po Nowej Południowej Walii, najstarszy stan Australii (1802 r.), założony także jako kolonia karna. Wnętrze wyspy zajmują góry (1000-1500 m n.p.m.). Jedynie wąskie pasy wzdłuż wybrzeży mają charakter nizinny. Klimat Tasmanii jest ciepły i umiarkowanie wilgotny, sprzyjający rozwojowi bujnej roślinności. W górach zachowały się jeszcze duże kompleksy lasów bukowych i sosnowych, a na południo-zachodzie - eukaliptusowych. Gospodarka Tasmanii opiera się na wydobyciu różnych surowców mineralnych oraz na rolnictwie, specjalizującym się w hodowli bydła i owiec oraz w sadownictwie.
Stolicą Tasmanii jest Hobart (175 tys. mieszk., 1990 r.), niewielkie miasto leżące na południowym wybrzeżu wyspy, u stóp góry Wellington (1269 m n.p.m.). Hobart założone zostało przez D. Collinsa, który przywiózł w 1804 r. pierwszą partię wolnych osiedleńców (262 osoby) i skazańców (178) z rejonu dzisiejszego Melbourne. W mieście zachowały się liczne budynki pochodzące z ubiegłego wieku; atrakcją turystyczną są także muzea (w tym muzeum morskie i muzeum kultury ludowej).
Wśród rezerwatów przyrody Tasmanii największy jest Park Narodowy Południowo-Zachodni, obejmujący tereny górzyste z dużym jeziorem Pedder. Inne parki utworzono na obszarach górskich, na wybrzeżach i wysepkach przybrzeżnych. Najważniejszymi terenami wypoczynkowymi są zwłaszcza północne i wschodnie wybrzeża wyspy, gdzie znajdują się nadmorskie ośrodki wypoczynkowe (Stanley, Boat Harbour Beach, Sister Beach, Port Sorrel, Turners Beach, Low Head, Weymouth, St. Helens i Scamander).