Cypr

Flaga Cypru
Flaga Cypru

Na trzeciej co do wielkości wyspie południowej Europy (po Sycylii i Sardynii) leży Cypr. Wyspa usytuowana jest w bliskości Europy, Afryki i Azji, we wschodniej części akwenu Morza Śródziemnego, w miejscu, gdzie krzyżują się szlaki morskie i lotnicze pomiędzy wymienionymi kontynentami.

Powierzchnia

Obszar kraju wynosi 9,25 tys. km2. Cypr administracyjnie podzielony jest na 6 dytryktów (podział formalny: część południowa, czyli grecka oraz część północna - turecka).

Ludność

Liczba ludności Cypru wynosi 700.000. Gęstość zaludnienia: 76 osób na 1 km2

Stolica

Stolicą Cypru jest Nikozja, którą zamieszkuje 167.000 mieszkańców. 62% stanowi na Cyprze ludność miejska.

Największe miasta

Pod względem liczby ludności największymi miastami Cypru są:

  • Limassol: 120.000 mieszk.
  • Kirenia: 60.000 mieszk.
  • Larnaka: 53.000 mieszk.
  • Famagusta: 41.000 mieszk.

Narodowości

Grecy stanowią 77% mieszkańców Cypru, zaś Turcy: 22%

Religie, wyznania

Dominujące religie: Grecy ortodoksyjni 73%, muzułmanie 23%, w mniejszości są marionici i katolicy.

Gospodarka, rolnictwo

Struktura zatrudnienia:

  • w przemyśle i budownictwie pracuje 31% Cypryjczyków
  • rolnictwo i rybołówstwo: 21%
  • w sektorze usług: 25%

Na 1000 mieszkańców Cypru przypada 165 samochodów osobowych.

Waluta

Obecnie na Cyprze obowiązuje Euro (kraj wszedł do strefy euro 1 stycznia 2008 roku). Przedtem narodową walutą na Cyprze był 1 funt cypryjski = 100 milów.