Gruzja

Powierzchnia Gruzji

Obszar Gruzji to 69.000 km2

Liczba ludności Gruzji

Ludność Gruzji liczy 5.456.000. Gęstość zaludnienia wynosi 78 osób na 1 km2

Stolica Gruzji

Stolicą Gruzji jest Tbilisi. Miasto zamieszkuje 1.268.000 ludzi

Największe miasta Gruzji

Największymi pod względem liczby mieszkańców miastami Gruzji są:

  • Kutaisi
  • Suchumi
  • Batumi

Struktura narodowościowa mieszkańców Gruzji

Gruzini stanowią 70% obywateli kraju. Ormianie stanowią ok. 10%. Innymi mniejszościami są Rosjanie, Azerbejdżanie, Osetyjczycy, Grecy, Abchazowie, Żydzi, Ukraińcy, Kurdowie.

Język, religia

Język gruziński. Dominującą religią jest prawosławie.

Walory i regiony turystyczne Gruzji

Szczególne znaczenie dla turystyki w Gruzji ma wybrzeże Morza Czarnego. Znajdują się tu miasta o bogatych tradycjach historycznych i liczne miejscowości kąpieliskowe, takie jak Suchumi, Batumi, Poti. Wzdłuż wybrzeża ciągną się ponadto nowoczesne kąpieliska nadmorskie:

  • Gagra
  • Picunda
  • Kobuleti
  • Machindżauri

Atrakcyjność turystyczna Gruzji wiąże się również z urozmaiconym krajobrazem wysokogórskim oraz różnorodnością leczniczych wód mineralnych. Najbardziej znane uzdrowiska w Gruzji to:

  • Borżomi (wody alkaliczno-węglanowe)
  • Ckaltubo (ciepłe wody radioaktywne)
  • Szwoi (wody węglanowo-wapniowe).

Z licznych ośrodków sportów zimowych na szczegółną uwagę zasługuje Bakuriani (Mały Kaukaz).