Irak

Powierzchnia

Obszar Iraku to 434,9 tys. km2 Kraj administracyjnie podzielony jest na 11 prowincji, zwanych muhafadhad

Ludność

Liczba ludności Iraku wynosi 18,1 mln ludności. Gęstość zaludnienia to 42 osoby na 1 km2

Stolica

Stolicą Iraku jest Bagdad, w którym zamieszkuje 4.648.000. 68% ludności zamieszkuje miasta.

Największe miasta

Pod względem liczby ludności największymi miastami Iraku są:

  • Al-Basra 617.000 mieszkańców
  • Mosul Kirkuk 535.000 mieszk.

Struktura etniczna

Arabowie stanowią 77% społeczeństwa, Kurdowie 19%

Języki

Język arabski 78%, j. kurdyjski 18%, oprócz tego mieszkańcy Iraku posługują się j. ormiańskim

Religie, wyznania

Wśród Irakijczyków przeważają muzułmanie 97% (z tego szyici to 62% a sunnici 35%), chrześcijanie stanowią 3%

Zatrudnienie

Struktura zatrudnienia irackiego społeczeństwa:

  • przemysł i budownictwo 26%
  • rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 44%
  • usługi 30%

Infrastruktura komunikacyjna

W na 100 km2 pow. Iraku przypada 0,6 km linii kolejowych, 5,8 km dróg ulepszonych. Duży dochod z eksportu ropy naftowej spowodował (w latach 60 i 80 XX wieku)  proces modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. Część infrastruktury zostało zniszczone podczas wojny w Zatoce Perskiej, mimo to ma dosyć dobrze rozwiniętą sieć drogową i kolejową.

Na 1000 mieszkańców przypada 60 samochodów osobowych

Waluta

Walutą Iraku jest: 1 dinar iracki = 1000 filów

Oprócz mnogości zabytków, będących jego największą atrakcją turystyczną, Irak ma do zaoferowania również interesujące przykłady systemów nawadniających (kanały, słynne koła wodne, np. w pobliżu Hit nad Eufratem, wielkie tamy na Tygrysie), nadwodne osady rybackie na rozlewiskach Szatt al-Arab, wielkie plantacje palm daktylowych, pola naftowe (ropa jest głównym bogactwem  Iraku,  dającym 90%  jego  dochodów) a także kopalnie siarki (okolice Kirkuku i Mosulu). Ciekawe dla gości z innych kontynentów są typowe dla krajów islamskich bazary. Muzea w Bagdadzie prezentują bardzo wiele eksponatów. Ważnym obiektem turystycznym jest Drzewo Adama, które znajduje się w miejscu legendarnego Raju Ziemskiego w Al-Kurna.

Atrakcyjne turystycznie są też góry Kurdystanu (3810 m n.p.m.), przełomy rzeczne, liczne wodospady, odrębność kulturowa Kurdów. Znajdują się tu dwa nowoczesne uzdrowiska górskie i główne ośrodki sportów zimowych w Iraku - Sareank i Rawanduz (na pn. od Mosulu). Atrakcjami przyrodniczymi Iraku są też obszary pustynne i jezioro asfaltowe koło Hit.

Bagdad jest dużym węzłem międzynarodowej komunikacji lotniczej. Rozwinięta jest również baza hotelowa. W efekcie tego zagraniczny ruch turystyczny w Iraku wykazywał w 1980 r. stałą tendencję wzrostową (w 1975 r. 482 tys., w 1980 r., 1,2 min). Na ruch ten składały się: przyjazdy turystów (najwięcej z Wielkiej Brytanii, Francji, RFN i Japonii) odwiedzających przede wszystkim Bagdad i inne miejscowości zabytkowe Iraku oraz pielgrzymów udających się do świętych miast szyickich (najwięcej z Iranu) lub zatrzymujących się w Iraku po drodze do Mekki (głównie Turcy). Irak był też częstym miejscem weekendowych przyjazdów Kuwejtczyków, gdyż mogli oni korzystać w tym kraju z alkoholu, którego nie wolno im spożywać w Kuwejcie. Jednakże od 1980 r. przyjazdy turystów i pielgrzymów do Iraku uległy zahamowaniu na skutek wojny iracko-irańskiej. Szczególnie zmniejszyły się przyjazdy Irańczyków do świętych miejsc szyickich. Zarazem sytuację skomplikowały: pogorszenie stosunków z Syrią oraz nasilenie walk wewnętrznych z Kurdami (w przewadze szyitami), w rezultacie czego Irak wprowadził znaczne ograniczenia wjazdowe. Mimo to, kraj ten nadal pozostawał jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów państw zachodniej Azji. Od czasu rozejmu w wojnie z Iranem nastąpił wzrost przyjazdów zagranicznych, które w 1989 r. osiągnęły 1004 tys. osób (dochody 40 min dolarów). Wojna w Zatoce Perskiej spowodowała kryzys w turystyce.