Iran

Powierzchnia Iranu

Powierzchnia Iranu to obszar liczący 1648 tys. km2, administracyjnie podzielony na 23 prowincje (zwane ostań)

Ludność

Iran liczy 53,9 mln ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 33 osoby na 1 km2

Stolica

Stolicą Iranu jest Teheran (6 mln mieszkańców). 54% społeczeństwa irańskiego to ludność miejska

Największe miasta Iranu

Pod względem liczby ludności największymi miastami Iranu są:

 • Meszhed - 1.464.000 mieszkańców
 • Isfahan - liczba mieszkańców 987.000
 • Tebriz - 971.000 mieszk.
 • Sziraz - liczba mieszkańców: 848.000

Grupy etniczne

Persowie stanowią 46%, Azerbejdżanie 17%, Kurdowie 9%. Mniej licznymi mniejszościami narodowymi są Arabowie, Beludżowie, Turkmeni.

Języki

Mieszkańcy Iranu w większości posługują się następującymi językami:

 • język perski 50%
 • język azerbejdżański ok. 17%
 • język kurdyjski 8%

Religie, wyznania

Muzułmanie 99% (szyici 91%, sunnici 8%)

Gałęzie gospodarki

Struktura zatrudnienia aktywnej zawodowo części społeczeństwa irańskiego:

 • przemysł i budownictwo 33%
 • rolnictwo i leśnictwo 40%
 • usługi 27%

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 powierzchni Iranu przypada:

 • 0,3 km linii kolejowych
 • 4,4 km dróg podwyższonego standardu

Na 1000 mieszkańców Iranu przypada 28 samochodów osobowych

Waluta

Walutą Iranu jest 1 rial irański = 100 dinarów.

Iran, do 1935 r. znany pod nazwą Persja, jest krajem o dużych możliwościach rozwoju turystyki międzynarodowej. Napływowi turystów tranzytowych może sprzyjać korzystne położenie na skrzyżowaniu najkrótszych lądowych i lotniczych szlaków z Europy, Afryki Północnej i zachodniej Azji do Azji Południowej i Wschodniej, na Półwysep Arabski i wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, a także sąsiedztwo atrakcyjnych turystycznie regionów Mezopotamii, Kaukazu i gór Afganistanu. Czynnikiem sprzyjającym jest również bliskość bogatych państw Zatoki Perskiej, które mogą przysparzać Iranowi znacznej liczby turystów.

Szyityzm, odłam islamu wyznawany przez ok. 10% wszystkich muzułmanów, jest od X w. dominującą religią Iranu, w odróżnieniu od innych państw islamskich, w których przeważają sunnici. Budowle szyickie mają bardziej bogate zdobnictwo (kolorowe mozaikowe ściany i kopuły meczetów,  rzeźbione  minarety,  urządzone z przepychem wnętrza) w porównaniu z sunnickimi. Niestety te święte obiekty nie są dostępne dla nie-muzułmanów, a Kum jest miastem całkowicie zamkniętym. Budowle związane z kulturą islamu (meczety, med-resy, fortece, mosty) dominują w całym Iranie, z tym że większość pochodzi z XV w. i stuleci późniejszych, gdyż starsze uległy w większości zniszczeniu w XIII i XIV w. podczas najazdów Czyngis-chana i Timura.