Nepal, Królestwo Nepalu

Powierzchnia Nepalu

Obszar 140,8 tys. km2; administracyjnie podzielony na 14 obwodów

Ludność Nepalu

Liczba ludności Nepalu wynosi 18,7 mln, gęstość zaludnienia to 133 osoby na 1 km2

Stolica Nepalu

Stolicą Nepalu jest miasto Katmandu, które zamieszkuje 235.000 mieszkańców

Największe miasta Nepalu

Największe pod względem liczby ludności miasta Nepalu:

Około 75% ludności należy do indoeuropejskiej rodziny językowej (głównie są to Nepalczycy), wśród reszty większość stanowią przedstawiciele chińskotybetańskiej rodziny językowej (głównie Newarowie)

Język

Mieszkańcy posługują się językiem nepalskim - jest językiem urzędowym

Religie Nepalu

Dominującą religią wśród Nepalczyków jest hinduizm 89%, buddyści stanowią 5%

Rolnictwo, przemysł, infrastruktura komunikacyjna Nepalu

Grunty orne stanowią 17% pow. Nepalu. Lasy zajmują 30% powierzchni kraju.

Struktura zatrudnienia:

  • przemysł i rzemiosło 5%
  • rolnictwo i leśnictwo 92%

Na 100 km2 powierzchni Nepalu przypada:

  • 0,07 km linii kolejowych
  • 2,6 km dróg

Waluta Nepalu

Walutą jest 1 rupia nepalska = 100 paisa.

Turystyka w Nepalu

Dolina Katmandu to główny region turystyczny Nepalu - to właśnie na jej obszarze skoncentrowana jest większość ruchu turystycznego. Najbardziej popularnymi, najliczniej odwiedzanymi miejscowościami przez turystów są:

  • Katmandu
  • Patan
  • Bhadgaun

Początki rozwoju turystyki zagranicznej w Nepalu sięgają połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Do roku 1951 Nepal był niedostępny dla turystów zagranicznych. W 1959 r. został utworzony przez władze centralne w Katmandu departament turystyki. Nepal został członkiem międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (IUOTO).

Rozwinęła się sieć międzynarodowych połączeń lotniczych: w roku 1958 założono Towarzystwo Królewskich Linii Lotniczych Nepalu (The Royal Nepal Airlines Corporation). Rozbudowana została również lotnicza komunikacja na terenie kraju - połączeniami lotniczymi połączono około 20 miejscowości na terenie Nepalu.

Oprócz Katmandu, Patanu i Bhadgaunu licznie odwiedzanymi miejscowościami turystycznymi na terenie Nepalu są:

  • Swajambhunath, Bodhnath, Ćabahil (ośrodki pielgrzymkowe buddystów)
  • Paśupatinath i Daksinkali (centra kultu wyznawców hinduizmu)

Wśród pozostałych miejscowości Nepalu, związanych z religią, trzeba wymienić przede wszystkim Lumbini - miejsce urodzenia Buddy.
Jednym z głównych typów wycieczek organizowanych do Nepalu są wielodniowe wędrówki szlakami górskimi w towarzystwie przewodników. Rozpoczynają się one w stacjach górskich (m.in. Pokhara, Dźumla, Lukla, Namcze Bazar) i przebiegają najczęściej w strefie poniżej 3000 m n.p.m. Najwyższe partie gór, zwłaszcza Mount Everest, stanowią natomiast cel wspinaczek zorganizowanych grup himalaistów.