Patan

Patan leży na południe od Katmandu. Nepalczycy nazywają to miasto Lalitpur, co oznacza "Piękne Miasto". Patan założony został w roku 650. Później tworzył  małe królestwo podlegające władzy Bhaktapuru do roku 1480. W późniejszym okresie Patan podlegał królowi Katmandu. Patan odzyskał niepodległość w 1639 r. W 1768 r. Patan podbili Gurkhowie, którzy ograbili i częściowo zburzyli miasto.

Zabytki Patanu

Większość zachowanych do dzisiaj zabytkowych budowli powstała w okresie największego rozkwitu Patanu. Pochodzą z okresu trwającego między XVI a XVIII w. Najstarszymi jednakże pomnikami architektury są 4 buddyjskie stupy, wzniesione według tradycji w III w. p.n.e. przez indyjskiego króla Aśokę. Stupy w późniejszym okresie zostały zmodernizowane i przebudowane. Godną uwagi atrakcją turystyczną jest zespół pałacowy z XVII w. Obiekty architektoniczne wchodzące w jego skład mają konstrukcję ceglano-drewnianą i znajdują się na placu Darbar w centrum Patanu. W jego sąsiedztwie znajdują się liczne świątynie hinduistyczne, m.in.: Kryszny (XVII w.), Minnathy (XVI w.) i Kumbheśwary (XVI w.).