Syria

Syria to kraj atrakcyjny pod względem uprawiania turystyki poznawczej. Na terenie kraju zobaczyć można wiele cennych zabytków kultur starożytnych, zabytki sztuki sztuki starochrześcijańskiej. Oprócz tego z okresu wypraw krzyżowych zachowało się wiele gotyckich obiektów architektonicznych. Arabska i turecka sztuka muzułmańska, architektura oraz rzemiosło artystyczne, są silnie reprezentowane wśród całego zasobu zabytków na terenie Syrii.

Powierzchnia

Obszar 185 tys. km2. Podział administracyjny: 14 muhafaz

Ludność

Liczba ludności to 12.000.000. Gęstość zaludnienia: 65 osób na 1 km2

Stolica

Stolicą Syrii jest Damaszek, który zamieszkuje 1.292.000 mieszkańców. 50% ludności Syrii zamieszkuje miasta.

Największe miasta

Największe miasta Syrii pod względem ilości mieszkańców:

  • Halab (dawna nazwa: Aleppo) 1.216.000 mieszkańców
  • Hims, 431 tys. mieszk.
  • Latakia, 241 tys. mieszk.
  • Hania, 214 tys mieszk.

Struktura etniczna

Arabowie stanowią 89% społeczeństwa Syrii, mniejszością są Kurdowie (6%) oraz Ormianie

Języki

Językiem arabskim posługuje się 88%, kurdyjskim 6%, j. ormiańskim 3%

Religie, wyznania

Muzułmanie stanowią 90% społeczeństwa syryjskiego (w tym sunnici 74%), chrześcijanie obrządku wschodniego: 9%

Struktura zatrudnienia

  • w przemyśle i budownictwie zatrudnione jest 29% czynnych zawodowo
  • w rolnictwie i leśnictwie: 29%

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 powierzchni Syrii przypada:

  • 0,9 km linii kolejowych
  • 7,1 km dróg

na 1000 mieszkańców kraju przypada 8 samochodów osobowych.

Waluta

1 funt syryjski (SYP) = 100 piastrów