Turcja, Republika Turecka

Flaga Turcji
Flaga Turcji

Turcja leży na wysuniętym najbardziej na zachód półwyspie azjatyckim, czyli Azji Mniejszej. Część europejska Turcji leży na fragmencie Półwyspu Bałkańskiego, czyli Tracji. Azja jest oddzielona od Europy cieśniną Bosfor oraz cieśniną Dardanele, między którymi znajduje się morze Marmara o powierzchni 11.500 km2. Długość wybrzeża Turcji wynosi 7125 km. Tureckie wybrzeże Morza Egejskiego to 2377 km, wybrzeże Morza Śródziemnego to 1560 km, wybrzeże tureckie Morza Czarnego to 1546 km. Większość Turcji ma charakter wyżynno-górzysty. Jedynie wzdłuż wybrzeży występują niziny.

Powierzchnia

Obszar Turcji wynosi łącznie 780.000 km2, z czego w Europie znajduje się 23.600 km2. Administracyjnie Turcja podzielona jest na 67 wilajetów, czyli prowincji.

Ludność

Ludność Turcji liczy 55,3 mln. Gęstość zaludnienia wynosi 76 osób na 1 km2

Stolica

Stolicą Turcji jest Ankara, w której mieszka 2,4 mln ludzi. W Turcji 54% ludności zamieszkuje w miastach.

Największe miasta

Największymi po Ankarze miastami Turcji są:

  • Stambuł
  • Izmir
  • Adana
  • Bursa

Narodowości

Turcy stanowią 85% mieszkańców kraju. Oprócz tego liczni są Kurdowie 11%, inne to: Arabowie, Grecy, Ormianie, Żydzi

Język, religie

Językiem tureckim posługuje się 90% mieszkańców Turcji, popularny jest kurdyjski, którym posługuje się 9%. Turcja to kraj muzułmański: 99% Turków wyznaje tą religię.

Rolnictwo, przemysł

74% powierzchni Turcji stanowią użytki rolne, kolejne 26% to lasy. Struktura zatrudnienia w Turcji przedstawia się następująco:

  • w przemyśle i budownictwie pracuje 17% aktywnych zawodowo
  • w rolnictwie i leśnictwie: 58%
  • w sektorze usług pracuje 25%

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 powierzchni Turcji przypada 1,3 km linii kolejowych oraz 7,6 km dróg podwyższonego standardu.

Na 1000 mieszkańców Turcji przypada 17 samochodów osobowych.

Waluta

Walutą w Turcji jest 1 lira turecka (YTL) = 100 kurus. Ponieważ od lat Turcja przyjmuje Turystów z całej Europy, nie jest problemem posługiwanie się Euro.