Wiedeń

Na styku Lasu Wiedeńskiego (Alpy) oraz Kotliny Wiedeńskiej leży stolica Austrii - Wiedeń.

Historia

Leżąca nad Dunajem osada znana była w czasach rzymskich jako Vindobona (gród Panonii). Wiedeń zaczął funkcjonować jako miasto w roku 1137 (za panowania Babenbergów). Stolicą księstwa austriackiego Wiedeń stał się w 1172 r. We władaniu Habsburgów miasto było od roku 1278 i od tego momentu Wiedeń stawał się coraz bardziej znaczącą metropolią Europy. Od 1800 r. zanotowano gwałtowny wzrost liczby mieszkańców miasta: od 247.000 mieszkańców około roku 1800, do 632.000 mieszkańców w roku 1869 (po utworzeniu monarchii austrowęgierskiej), aby osiągnąć w 1910 r. ponad 2 mln. Potem stopniowo liczba ludności Wiednia zaczęła spadać: po zakończeniu I wojny światowej we Wiedniu mieszkało 1.866.000 ludzi a w latach 80-tych XX w. - 1.600.000 mieszkańców.

Zabytki

Kanał Dunaju, Wiedeń
Kanał Dunaju, Wiedeń
Kartnerstrasse, Wiedeń
Kartnerstrasse, Wiedeń
Budynek opery w Wiedniu
Budynek opery w Wiedniu
Pomnik Mozarta
Pomnik Mozarta

Średniowieczna, dawna część miasta to centrum Wiednia. Wokół niej biegnie Kanał Dunajski oraz obwodnica, tzw. Ring. Obwodnicę poprowadzono wzdłuż biegnących tędy wcześniej murów obronnych zburzonych w roku 1858. Promieniście od centrum Wiednia biegną w stronę jego przedmieść ulice. Między Ringiem a obwodnicą Gurtel znajdują się dzielnice mieszkaniowe. To obszar ciasnej zabudowy pochodzącej z XVIII-XIX w. Zewnętrzne dzielnice Wiednia charakteryzują się dużym zalesieniem. Na obszarze tym znajdują się też uprawy rolne. Te obszary należące do Wiednia niegdyś były wsiami i miasteczkami: Grinzing, miejscowość leżąca przy drodze na wzgórze Kahlenberg. Na wzgórzu o wysokości 483 m n.p.m. znajduje się kościół oraz kaplica Jana III Sobieskiego.

Najwięcej zabytków Wiednia spotkamy w centrum. To tzw. miasto wewnętrzne, gdzie atrakcją jest cały układ urbanistyczny. Zobaczyć można pałace Am Hof, Hoher Markt, Neuer Markt czy zabytkową ulicę Kartner. Budynki pochodzą przeważnie z XIV i XV wieku i reprezentują styl gotycki. Katedra Świętego Stefana jest chlubą Austrii, jeśli chodzi o zabytki architektury gotyckiej. Budowa Katedry Św. Stefana w Wiedniu rozpoczęła się w XII wieku. W latach 1359-1446 zmodernizowano romańską część budynku. Ważny są kościoły: Minorytów, kościół Maria am Gestade, imponująca jest gotycka część pałacu Hofburg (pochodzi z XIII w.).

Zabytków architektury renesansowej na terenie Wiednia jest stosunkowo mało, mimo iż imperium austriackie prężnie rozwijało się w XVI wieku. Wpłynęły na to wojny z Turkami i walki na tle religijnym. Pierwsze oblężenie Wiednia przez Turków zaczęło się w 1529 roku. Czasy kontrreformacji były sprzyjające rozwojowi budownictwa sakralnego w XVII wieku. Powstały, głównie pod wpływem włoskim, kościoły barokwe: np. kościół uniwersytecki powstał w 1627 r., czy też kościół Jezuitów. Barok wiedeński w pełni rozwinął się dopiero na przełomie XVII/XVIII w. dzięki architektom takim, jak Fischer von Erlach, Hildebrandt). Wiedeń wymagał naprawy zniszczeń dokonanych przez Turków w 1683 r.

Pałac Hofburg, Wiedeń
Pałac Hofburg, Wiedeń
Pałac Schoenbrunn
Pałac Schonbrunn
Zespół pałacowo-grodowy Schonbrunn
Zespół pałacowo-grodowy Schonbrunn

Najważniejszymi zabytkami Wiednia z końca XVII i początku XVIII wieku są:

 • Hofburg, zimowy pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego
 • pałac Schonbornów
 • pałac Kinskych
 • kolumna zarazy (pomnik) postawiony w 1687 r.
 • liczne fontanny, np. słynna fontanna rzek
 • pałac Liechtenstein (przedmieścia Wiednia)
 • pałac Schwarzenberg (przedmieścia)
 • pałac Trautson (przedmieścia)
 • pałacowo-ogrodowy zespół Belweder, który był dawną rezydencją Eugeniusza Sabaudziego. W rku 1752 stał przeszedł w posiadanie cesarstwa
 • zespół pałacowo-ogrodowy Schoenbrunn (zmodernizowany w XVIII i XIX wieku, z cechami klasycystycznymi

Racjonalny utylitaryzm, idea panująca w czasach Marii Teresy oraz Józefa II, nie pozwoliła wykształcić się w pełni klasycyzmowi w Wiedniu. Zamiast pałaców budowano obiekty publiczne, np. w latach 1753-1756 powstał uniwersytet (dzisiejsza Akademia Nauk) czy, w roku 1784, szpital. Na styl angielski w mieście rozpoczęto budowę nowych parków na przedmieściach Wiednia. Istniejące już zespoły parkowe modernizowano, natomiast wcześniej niedostępne dla ogółu przestrzenie parków otwierano. Park Prater (Leopoldstadt) jest najbardziej popularnym parkiem Wiednia. Zlokalizowany on jest na wyspie między Dunajem a Kanałem Dunajskim. Przy wejściu do parku Prater znajduje tu słynna atrakcja turystyczna: Wiener Riesenrad, czyli tzw. diabelski młyn (rodzaj karuzeli). W parku Prater znajdziemy wiele innych atrakcji i urządzeń sportowych, rekreacyjnych, są też tutaj pawilony handlowe.

Wpływ empiru francuskiego w architekturze wiedeńskiej uwidocznił się w czasach napoleońskich. Powstały m.in. sala ceremonialna, w Hofburgu - nowa brama, w Voksgarten wybudowano świątynię Tezeusza.

Franciszek Józef I, hołdujący idei neoabsolutyzmu, rozpoczął w drugiej połowie XIX w. budowę licznych obiektów w stylu historycznym:

 • kościół Wotywny (1856 r.)
 • założenie i zabudowa Ringu
 • arsenał,
 • opera
 • budynek parlamentu
 • ratusz
 • uniwersytet
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • część pałacu Hofburg
 • muzea
 • pomniki, m.in. Straussa, Mozarta, Beethovena, Marii Teresy, Goethego, Schuberta, Grillparzera

Pawilon Secesji z 1898 r. to początek awangardowego stylu w architekturze Wiednia.

Wiedeń dziś

Dzisiejszy Wiedeń jest jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych współczesnej Europy. Muzea i galerie sztuki, festiwal filmowy Viennale, festiwale muzyczne, baletowe. Wiedeń do dziś odgrywa znaczącą rolę w muzyce, działa tutaj od 1861 r. słynna opera, filharmonia od roku 1842. W warstwie kulturalnej Wiedeń praktycznie przez cały rok tętni życiem, poza tym w mieście odbywają się ważne międzynarodowe spotkania polityczne.