Białoruś

Białoruś graniczy Rosją, Ukrainą, Polską, Litwą i Łotwą. Ponad 60% powierzchni Białorusi znajduje się poniżej 200 m n.p.m., więc jest to kraj nizinny.

Położenie geograficzne

Białoruś graniczy Rosją, Ukrainą, Polską, Litwą i Łotwą. Ponad 60% powierzchni Białorusi znajduje się poniżej 200 m n.p.m., więc jest to kraj nizinny. Białoruś leży na zachodniej połaci Niziny Wschodnioeuropejskiej, którą charakteryzuje rzeźba polodowcowa. Wzniesienia morenowe na terenie Białorusi przebiegają z kierunku zachodniego na północny wschód. Wysoczyzna Białoruska to najwyższy punkt kraju 345 m n.p.m.

Obszar

Powierzchnia Białorusi: 207.600 km2 tys. km2

Waluta

Waluta Białorusi: rubel białoruski (BYR)

Ludność

Ludność Białorusi: 10.259.000 ludności

Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia Białorusi: 49 osób na 1 km2;

Stolica

Stolica Białorusi: Mińsk (1.613.000 mieszkańców)

Największe miasta

Największe miasta Białorusi poza stolicą:

  • Homel
  • Witebsk
  • Brześć
  • Grodno

Struktura społeczna

Struktura społeczeństwa białoruskiego: 80% stanowią Białorusini, najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Żydzi. Teren Białorusi również zamieszkują Tatarzy, Litwini, Cyganie, Łotysze. Obowiązuje język białoruski. Najwięcej wyznawców ma na Białorusi prawosławie i grekokatolicyzm.