Bułgaria

Flaga Bułgarii
Flaga Bułgarii

Nad Morzem Czarnym, zajmująca wschodnią część Półwyspu Bałkańskiego Bułgaria jest, pod względem ukształtowania terenu, krajem wyżynno-górskim. Ponad 30% Bułgarii położone jest powyżej 300 m n.p.m. 20% powierzchni kraju to góry (pow. 1000 m n.p.m.).

Powierzchnia

Obszar Bułgarii to 120.000 km2

Podział administracyjny: 27 okręgów, miasto wydzielone

Ludność

Ludność Bułgari: 9.000.000, gęstość zaludnienia: 81 osób na km2

Stolica

Sofia
Sofia

Stolica Bułgarii: Sofia, zamieszkuje ją 1.200.000 mieszkańców

Waluta

Waluta Bułgarii: 1 lew bułgarski (BGN) = 100 stotinek

Największe miasta

Pod względem liczby mieszkańców największymi miastami Bułgarii są:

 • Płowdiw: 357.000 mieszkańców
 • Warna: 306.000 mieszkańców
 • Burgas: 198.000 mieszkańców
 • Ruse: 190.000 mieszkańców
 • Stara Zagora: 156.000 mieszkańców
 • Plewen: 134.000 mieszkańców

Narodowości, język, religie

Bułgarzy to 85% mieszkańców kraju. Najliczniejsze mniejszości narodowe w Bułgarii:

 • Turcy: 8%
 • Cyganie: 2%

Językiem urzędowy jest bułgarski, oprócz tego w użyciu jest język turecki.

Dominującą religią jest prawosławie (Kościół Bułgarski), oprócz tego liczną grupę stanowią muzułmanie.

Rolnictwo, przemysł, usługi

Użytki rolne to 55% powierzchni Bułgarii. Lasy stanowią niespełna 30% obszaru.

Struktura zatrudnienia Bułgarów:

 • 51.4% zatrudnionych w przemyśle i budownictwie
 • 22% zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • 27% zatrudnionych w sektorze usługowym

Na 100 km2 powierzchni kraju przypada:

 • 33 km dróg podwyższonego standardu
 • 6 km linii kolejowych

Atrakcje i regiony turystyczne Bułgarii

Na terenie Bułgarii występuje duże zróżnicowanie zarówno walorów przyrodniczych/krajobrazowych oraz kulturalnych. Na tej podstawie możliwe jest wydzielenie 7 głównych regionów turystycznych Bułgarii:

 • Czarnomorski
 • Naddunajski
 • Staropłaniński
 • Tracki
 • Sofijski
 • Macedoński
 • Rodopski