Panorama Pragi
Panorama Pragi

Praga

Praga leży po obu stronach rzeki Wełtawa na wzniesieniach o wysokości 185 do 350 m n.p.m. Położenie miasta jest bardzo malownicze, z przecinającymi Wełtawę mostami, których jest w Pradze aż 12. W panoramie Pragi uwypuklają się elementy architektoniczne dokumentujące tysiącletnią historię miasta. Dlatego też Praga nosi przydomki "Złota Praga" lub "Miasto o stu wieżach".

Hradczany
Hradczany
Pałac Schwarzenbergów, Hradczany
Pałac Schwarzenbergów, Hradczany
Zamek na Hradczanach, Praga
Zamek na Hradczanach, Praga

Hradczany

Na lewym, wysokim brzegu Wełtawy wznosi się Praski Gród — Hradczany (Prażsky hrad). Na Hradczany składają się wieże, dziedzińce i inne budowle. Wzgórze zamkowe Hradczan zajmują: Zamek Królewski, w którym dziś mieści się siedziba urzędującego prezydenta Czech. Zamek Królewski rozpoczęto budować w IX wieku, w XII wieku został przekształcony w romański, za Karola IV i Władysława II przebudowany został w gotyku (XIV-XV w.). Dzisiejszy Zamek Królewski na Hradczanach to barokowy zamek x XVIII wieku. Oprócz Zamku Królewskiego na wzgórzu zamkowym stoi Katedra Św. Wita z rotundą z X wieku oraz późniejszą bazyliką romańską z XI wieku. Wybitne dzieło gotyku z XIV w., w którego tworzeniu brał udział Piotr Parler. Katedra Św. Wita została rozbudowana w latach 1873-1929. Powstało wtedy 21 kaplic, w tym słynna kaplica Św. Wacława. Kolejną budowlą na wzgórzu zamkowym jest romański kościół Św. Jerzego, niegdyś był to przyklasztorny kościół benedyktynów z X, XII w. Atrakcją turystyczną jest też Złota Uliczka składająca się z XVI-wiecznych miniaturowych domków, które zostały wbudowane w załomy późnogotyckich murów zamkowych. Na Hradczanach umiejscowione są pałace:

  • pałace renesansowe na Hradczanach (Belweder, pałac Schwarzenbergów z XV wieku)
  • pałace barokowe na Hradczanach: pałac Ćerninów z XVII w., pałac Sternbergów (z okresu XVII - XVIII w., mieści się tutaj czeska Galeria Narodowa),
  • Pałac Arcybiskupi,
  • barokowy Kościół Loreto (XVII, XVIII w. z kaplicą na wzór "Santa Casa" we włoskim Loreto),
  • ogrody zamkowe z XVII i XVIII wieku

Mała Strana

Dawne miasto Mała Strana leży u stóp Hradczan. Kościoły, pałace szlacheckie, mieszczańskie kamieniczki, wąskie, kręte uliczki, ogrody to cechy charakterystyczne Małej Strany. W rynku Małej Strany (Malostranske nameśti) jest barokowy kościół Św. Mikołaja z XVIII wieku. Inne zabytki tej części Pragi zwanej Mała Strana to:

  • wczesnobarokowy kościół Panny Marii Zwycięskiej z XVII wieku
  • pałac Wallensteina z XVII w.
  • kompleks parków (m.in. Ogród Vrtbowska z XVIII w.) przylegający do starej zabudowy

Strahow

Petrin
Petrin

Na terenach zielonych Pragi w XII wieku powstał, początkowo romański, zespół klasztorny na Strahowie. W okresie XVII-XVIII w. powstała tu biblioteka, w której dziś mieści się Muzeum Piśmiennictwa Narodowego, a obiekt nabrał charakteru barokowego.

W 1891 roku na wzgórzu Petrin powstała wzorowana na wieży Eiffla górująca nad miastem wieża widokowa.

Historia Pragi

Praga (Praha) - położone w centrum Czech miasto od samego początku stanowiło najważniejszy ośrodek narodowy. Dwa zamki na brzegach Wełtawy: Praga i Vysehrad, dały początek miastu. Zamki te były prastarymi siedzibami książąt i królów słowiańskich, a w okresie od X do XIV wieku Przemyślidów. Trzecią ważną dzielnicą miasta Praga był jego rynek (rynek Starego Miasta), który powstał na miejscu dawnej książęcej komory celnej.

Przemysł Ottokar II w 1257 roku założył Małą Stranę, odrębne miasto. W 1231 roku powstało miasteczko Hradczany, położone na zachód od Zamku Praskiego. Praga została siedzibą arcybiskupstwa w 1344 roku. Wcześniej, od roku 973, siedzibę w Pradze miało biskupstwo. Praga najwyższe tempo rozwoju osiąga w czasach panowania cesarza Karola IV. Jako stolica Rzeszy Niemieckiej Praga staje się jednym z największych miast w Europie. W 1348 roku w Pradze powstaje uniwersytet i założone zostaje Nowe Miasto.

W czasie wojny 30-letniej Czechy tracą niepodległość. Praga staje się ośrodkiem administracyjnym prowincji czeskiej pozostającej pod wpływem Austrii. Poszczególne historyczne części Pragi zostają w 1784 roku połączone w całość. Pod wpływem rozwoju przemysłu druga połowa XIX wieku upływa w Pradze pod znakiem rozbudowy i korzystnych warunków gospodarczych. W roku 1918 Praga zostaje stolicą Czechosłowacji i rozpoczyna swój rozwój w roli centrum politycznego i administracyjnego nowo powstałego kraju.