Flandria

Flandria to francuski region, w którym występuje klimat oceaniczny, charakteryzujący się chłodnymi zimami. Armoryka jest najniższym ze starych masywów na Półwyspie Bretońskim, który złożony jest z wielu grzbietów i grzęd z łagodnymi zboczami (wysokość do 417 m n.p.m.). Armoryka obejmuje Bretanię i część Normandii.

Doliny i zbocza Armoryki są wykorzystywane pod uprawę łąk, wokół których wznoszą się pasy żywopłotów (z francuskiego bocages). Wierzchowiny w tym rejonie Francji są nieużytkami, na których występują wrzosowiska. Klimat Armoryki jest umiarkowany morski. Wybrzeże w tej części Francji jest skaliste typu riasowego. Charakterystyczny jest tutaj poszarpany krajobraz. Region Północny obejmuje Normandie i Pikardię. Są to atrakcyjne turystycznie tereny nadmorskie, gdzie występuje wiele źródeł wód mineralnych.

Korzystne położenie dla Londyńczyków i Paryżan spowodowało, że region Flandrii i Armoryki rozwinęły się turystycznie. Podróżują w to miejsce również mieszkańcy aglomeracji miejskich północnej Francji i Belgii.