Korsyka

Ponieważ Korsyka jest położona 180 kilometrów od Lazurowego Wybrzeża, stanowi ona odrębny region turystyczny Francji. Powierzchnia Korsyki to 8722 km2. Teren jest górzysty, najwyższym szczytem jest Monte Cinto: 2710 m npm. Powierzchnia Korsyki poprzecinana jest głębokimi, licznymi dolinami rzek.

Wschodnie wybrzeże Korsyki jest słabo rozwinięte, zachodnie natomiast rozczłonkowane.

Na Korsyce panuje klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego. Średnia temperatura w styczniu wynosi ok. 11°C, w lipcu 24°C. Geograficznie interesujące są licznie zachowane pomniki megalityczne z neolitu - najwięcej jest ich na zachodzie Korsyki, w okolicach Filitosa, oraz dolina Taravo.

Zabytkowa architektura na Korsyce to głównie kościoły w stylu romańskim, którego przykładem mogą być kościół w Bonifacio i Cargese. Zachowało się też obiekty budownictwa obronnego (cytadele w Bonifacio, Calvi, Ajaccio).

Na Korsyce zobaczyć też można gotyckie katedry, jak np. XIII-wieczna katedra w Calvi. W okresie baroku wybudowano na Korsyce wiele bogato dekorowanych budowli sakralnych (Ajaccio, La Porta-d'Ampugnani).