Lourdes

Lourdes we Francji (wym. lurd) to miejscowość turystyczna w Pirenejach francuskich. Pielgrzymki do Lourdes organizowane są co roku z Polski, gdyż to francuskie miasto wsławiło się objawieniami Matki Boskiej z 1858 roku Bernadecie Soubirous. Był to początek kultu religijnego w Lourdes. Objawienia miały miejsce w grocie Massabielle.

Papież Pius XI najpierw beatyfikował a następnie kanonizował Bernadette Soubirous. Kościół katolicki stwierdził, że osoba świętej Bernadetty zasługuje na miano świętej, na co znaleziono wiele dowodów (np. ciało Bernadetty nie uległo rozkładowi po śmierci).

Francuskie małe miasteczko, jakim było Lourdes przed objawieniami, pod wpływem ogromnej liczby pielgrzymów przekształciło się w wielkie, kwalifikowane centrum religijne Europy. Rok 1987 był rekordowy pod względem ruchu turystycznego. Wtedy to Lourdes odwiedziło ponad 5 mln pielgrzymów. Aż 60% turystów z tej grupy odwiedziło Lourdes tylko i wyłącznie w celach religijnych. Aż 1 mln pątników przybyło do Lourdes z zagranicy, a przyjezdni pochodzili ze 125 krajów świata.

Co roku do Lourdes pielgrzymują chorzy i niepełnosprawni. Podróżują oni specjalnie do tego celu przygotowanymi pociągami noszącymi francuskie nazwy trains speciaux de pelerinage lub trains blanc. Chorzy decydują się na długą podróż do Lourdes w nadziei, że pielgrzymka pomoże im wrócić do zdrowia: pomóc ma w tym (i są dowody na to, że wielokrotnie pomagała) woda pochodząca z cudownego źródła w Lourdes.

Lotnisko Tarbes Ossun Lourdes, które powstało w 1948 roku co roku obsługuje ponad 400 tys. Miejscem docelowym lotnisko to jest dla samolotów z całej Europy i Ameryki Północnej. Ponad 80% połączeń lotniczych z Lourdes utrzymuje 60 towarzystw czarterowych.

Atrakcje turystyczne Lourdes

Każdego roku w Lourdes odbywa się wiele religijno-kulturalnych imprez religijnych. To właśnie w Lourdes odbywają się m.in. muzyczny Festiwal Wielkanocny, międzynarodowe Biennale Sztuki Sakralnej, festiwale filmów katolickich i religijnych.

Pałac Kongresowy w Lourdes dysponuje 2 tysiącami miejsc. W budynku tym organizowane są krajowe i międzynarodowe kongresy, konferencje i zgromadzenia.

Lourdes dysponuje dobrze rozwiniętą turystyczną bazą towarzyszącą: atrakcjami turystycznymi są m.in. tereny spacerowe, ośrodki sportów zimowych, miasteczko sportowe, kolejki linowe. Dzięki zapleczu turystycznemu Lourdes jest wyspecjalizowanym ośrodkiem pielgrzymkowym, gdzie cała infrastruktura została zaplanowana tak, aby efektywnie obsługiwać ruch turystyczny o charakterze pielgrzymkowym. Często można spotkać się z określeniem Lourdes, jako "ville-d'hotel", co oznacza miasto-hotel.