Masyw Centralny

Puy de Sancy
Szczyt Puy de Sancy
Ballon de Guebwiller
Ballon de Guebwiller
Masyw Centralny
Masyw Centralny

Masyw Centralny to zajmujący 85.000 km2 rozległy obszar wyżynno-górski. Francuski Masyw Centralny charakteryzuje się dużą różnorodnością krajobrazów. W środkowej części Masywu Centralnego znajdują się stożki wygasłych wulkanów. Najwyższe wzniesienie Masywu Centralnego to Puy de Sancy - sięga wysokości 1886 metrów n.p.m.

W rejonie Masywu Centralnego występują jeziora kraterowe oraz gorące źródła mineralne, które były głównym bodźcem do utworzenia tutaj kilkunastu uzdrowisk. Obniżenia tektoniczne i głębokie doliny tworzą odrębne płaskowyże i grupy górskie Masywu Centralnego.

Panujący w Masywie Centralnym klimat jest umiarkowany górski - wilgotny. Stoki południowe Masywu pozostają natomiast pod wpływem klimatu podzwrotnikowego typu śródziemnomorskiego. Środkowa część Masywu Centralnego charakteryzuje się bardzo śnieżnymi zimami. Ponad połowę Masywu pokrywają pastwiska i łąki.

Co już wcześniej wspomniano, region Masywu Centralnego sprzyjał rozwojowi lecznictwa uzdrowiskowego dzięki swoim naturalnym warunkom i klimatowi. Z dobrodziejstw regionu korzystano już w czasach Imperium Rzymskiego. Dzięki temu do dzisiaj jedną z atrakcji turystycznych tego regionu jest bogactwo występującej tutaj architektury romańskiej. Na terenie Masywu Centralnego jest ponad pół tysiąca kościołów romańskich. Taka ilość obiektów kultu religijnego przyciąga pielgrzymów z całej Europy, dlatego też region ten określa się jako "krainę pielgrzymek".

Lotnisko Clermont-Ferrand, z którego latać można do wielu krajów Europy, jest do dyspozycji turystów odwiedzających region Masywu Centralnego. Latem, kiedy ruch turystyczny w regionie jest nasilony, czynne jest również lotnisko w Vichy.

Vichy jest również najważniejszą miejscowością turystyczną w tej części Francji. Do lat 90-tych XX stulecia Vichy było największym uzdrowiskiem Francji. Vichy, nazywane przez Rzymian Aquae Calidae, ma 12 obfitych ciepłych źródeł, których woda osiąga temperaturę 43°C. Kuracjusze przybywają do Vichy w liczbie 70.000 rocznie. Dzięki poczynionym inwestycjom w turystykę w latach 90-tych XX wieku Vichy stało się również ośrodkiem turystyki kongresowej.

W Masywie Centralnym największym ośrodkiem sportów zimowych jest Le Mont-Dore, która była w okresie 1918-1939 trzecią stacją narciarską we Francji.

Ponad 300.000 pielgrzymów odwiedza w ciągu roku Le-Puy.

Warto wspomnieć o masywie górskim o nazwie Wogezy, który jest niewątpliwie jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Masywu Centralnego. Wyróżniają go płaskie i kopulaste wierchołki oraz głębokie doliny. Najwyższym wzniesieniem masywu Wogezy jest Ballon de Guebwiller o wysokości 1424 m n.p.m. W regionie przeważają tu niewielkie ośrodki turystyczne. Baza noclegowa składa się głównie z hoteli, schronisk górskich i młodzieżowych.

Vittel, Sainte Odile, Gerardmer to najważniejsze miejscowości turystyczne i uzdrowiskowe w masywie Wogezów.