Pireneje francuskie: subregiony i miejscowości turystyczne, baza noclegowa

Stoki północne Pirenejów należą do Francji. Pireneje francuskie to pas o szerokości od 30 do 40 km. Przeciętna wysokość szczytów w Pirenejach francuskich to 3000 m n.p.m. Najwyższy szczyt w Pirenejach po francuskiej stronie jest góra Vignemale 3298 m n.pm. W najwyższych partiach Pirenejów jest krajobraz glacjalny, w niższych: krajobraz fluwialny. Panujący w Pirenejach klimat jest podzwrotnikowy, częściowo klimat morski, częściowo klimat śródziemnomorski.

Atrakcje turystyczne i walory Pirenejów

Wody mineralne, z czym związana jest turystyka uzdrowiskowa, to główny walor turystyczny regionu. Największe znaczenie (ponadregionalne) mają następujące uzdrowiska:

  • Bagnères-de-Luchon
  • Bagnères-de-Bigorre
  • Ax-les-Thermes
  • Eaux-Bonnes
  • Eaux-Chaudes

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w regionie Pirenejów rozwija się prężnie turystyka zimowa. Rozbudowywana jest infrastruktura dla uprawiania sportów zimowych. W regionie Pirenejów francuskich narciarze skorzystać mogą z ponad 300 wyciągów. Szlaki narciarskie w Pirenejach francuskich zajmują 3% całej powierzchni, na której zalega śnieg.

Owernia

Masyw Centralny jest rozległym obszarem wyżynno-górskim (ok. 85 tys. km2) o wielkiej różnorodności krajobrazów i średniej wysokości 400-700 m n.p.m. W części środkowej liczne stożki wygasłych wulkanów, stanowią najwyższe wzniesienia masywu (Puy de Sancy 1886 m).

Występują tu jeziora kraterowe i gorące źródła mineralne (ok. 15 uzdrowisk o zasięgu ponadregionalnym). Obniżenia tektoniczne i głęboko wcięte doliny dzielą masyw na odrębne płaskowyże i grupy górskie. Klimat jest umiarkowany górski, wilgotny. Południowe stoki wchodzą w zasięg klimatu podzwrotnikowego typu śródziemnomorskiego. W części środkowej zimy są bardzo śnieżne. Większa część Masywu Centralnego pokryta jest łąkami i pastwiskami.

Region ten charakteryzuje się przede wszystkim rozwiniętym lecznictwem uzdrowiskowym, znanym tu już w czasach rzymskich, a także bogactwem architektury romańskiej (ponad 500 zachowanych kościołów z tego okresu). Ze względu na liczne obiekty kultu religijnego (o zasięgu lokalnym i regionalnym) Owernię określa się mianem „krainy pielgrzymek". W strukturze bazy noclegowej duży udział mają drugie domy, kempingi i wiejskie mieszkania wakacyjne. Głównym portem lotniczym jest Clermont-Ferrand (m.in. połączenia z Wielką Brytanią), w lecie czynne jest lotnisko w Vichy.
Główną miejscowością turystyczno-uzdrowiskową jest Vichy — do niedawna największe uzdrowisko Francji. Znane już Rzymianom jako Aquae Calidae, ma 12 obfitych ciepłych źródeł (do 43°C). Rocznie przebywa tu ok. 70 tys. kuracjuszy. Od kilku lat Vichy pełni również funkcję ośrodka turystyki kongresowej.

Największą stacją sportów zimowych jest Le Mont-Dore, w okresie międzywojennym trzecia stacja narciarska Francji.

Głównym ośrodkiem kultu religijnego o zasięgu krajowym jest Le-Puy (ok. 300 tys. pielgrzymów rocznie).

Wogezy są masywem górskim o płaskich lub kopulastych wierzchołkach i głębokich dolinach. Najwyższym wzniesieniem jest Bal-lon de Guebwiller (1424 m n.p.m.).
Przeważają tu małe ośrodki turystyczne. W strukturze bazy noclegowej obok hoteli duży udział mają schroniska górskie i młodzieżowe. Głównymi miejscowościami turystyczno-uzdrowiskowymi są Vittel, Sainte-Od-ile i Gerardmer (centrum sportów zimowych i wodnych).

W rejonie Pirenejów w roku 2004 oddano do użytku

 

Viaduc de Millau

Viaduc de Millau
Viaduc de Millau

Który jest ewenementem na skalę światową i wielkim osiągnięciem budownictwa i inżynierii. Jest to najwyższy wiadukt na świecie - jego najwyższy filar ma wysokość 341 metrów. Ten imponujący most jest niewątpliwie jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych regionu a przejazd po nim to niezapomniane przeżycie.