Grecja

Najcieplejszy kraj Europy, czyli Grecja, to najbardziej wysunięty kraj tego kontynentu. Malownicze wyspy, które odwiedzają turyści, stanowią aż 20% powierzchni Grecji.

Obszar

Flaga Grecji
Flaga Grecji

Obszar Grecji wynosi 132.000 km2, a podział administracyjny stanowią 53 okręgi (zwane nomos) w 9 prowincjach.

Ludność Grecji: 10.000.000,

Gęstość zaludnienia Grecji: 75 osób/km2

Stolica

Stolica Grecji: Ateny (grec. Athine). Ludność Aten liczy 886.000 mieszkańców.  58% obywateli greckich zamieszkuje miasta.

Największe miasta

Pod względem ilości mieszkańców największymi miastami Grecji są:

  • Saloniki (406.000 mieszkańców)
  • Pireus (197.000 mieszkańców)
  • Patras (142.000 mieszkańców)

Narodowości

95% stanowią Grecy. Najbardziej liczne mniejszości narodowe zamieszkujące Grecję to Macedończycy 2% oraz Turcy 1%.

Język

Język urzędowy: grecki

Religie

Dominującą religią w Grecji jest prawosławie, które wyznaje 98% Greków. Muzułmanie stanowią 1%.

Rolnictwo

Użytki rolne to 69,7% powierzchni kraju. 55% tego obszaru zajmują pastwiska i łąki, natomiast lasy to 19,7% użytków rolnych Grecji.

Gospodarka, przemysł

Struktura zatrudnienia Greków:

  • w przemyśle i budownictwie pracuje 30% Greków
  • w rolnictwie i rybołówstwie greckim pracuje 28% aktywnych zawodowo
  • branża usługowa i turystyczna zatrudnia 19% Greków

Infrastrutura komunikacyjna

1500 metrów linii kolejowych przypada na 100 km2 Grecji. Na obszar tej samej wielkości przypada 28 kilometrów dróg podwyższonego standardu.

Na 1 tys. mieszkańców przypadają 92 samochody osobowe.

Waluta

Waluta w Grecji: 1 euro=100 centów. Przed wejściem do strefy Euro w Grecji posługiwano się walutą: 1 drachma = 100 lept.