Arkadia, historyczna kraina Grecji

Arkadia jest jedyną krainą peloponeską, która nie wpadła pod wpływ Dorów. Dzięki temu udało się Arkadii zachować tradycję mykeńskie. Arkadia jest położona między Spartą a Przesmykiem Korynckim, na obszarze przejściowym. Położenie to narażało Arkadię na ataki Sparty. Założona w celach obronnych Tegea była największym miastem w krainie Arkadii. Pozostałością Tagei są ruiny zbudowanej przez Skopasa świątyni Ateny Alea. Megalopolis z IV wieku p.n.e. było stolicą Związku Arkadyjskiego. Megalopolis było jednym z najpiękniejszych miast Półwyspu Peloponez. To właśnie tutaj są ruiny największego teatru starożytnej Grecji (20.000 miejsc). Do dziś zachowane są ruiny historycznego miasta Mantinea, które w historii zapisało się za sprawą zwycięstwa Teb nad Spartą w 362 r. p.n.e. Tripolis, miasto założone przez Turków w XV wieku, jest obecnie głównym miastem Arkadii. W antyku Arkadia była inspiracją dla poetów, którzy opiewali ją jako krainę szczęśliwości.