Koryntia

Koryntia zajmuje zachodnią część Przesmyku Korynckiego oraz północno-wschodnią część Półwyspu Peloponez. Jednym z najbogatszych miast starożytnej Grecji był Korynt - główny ośrodek Koryntii. Rozwijało się tutaj rzemiosło (wyroby brązowe, wyroby tkackie i ceramiczne), handel, architektura i sztuka.

Korynt

Korynt, zburzony przez Rzymian w 146 roku p.n.e. a potem przez nich odbudowany , był siedzibą Związku Korynckiego. Korynt stał się stolicą Achai w 26 roku przed narodzeniem Chrystusa. Za czasów cesarza Hadriana Korynt przeżył ponowny rozkwit. Św. Paweł założył w Koryncie jedną z pierwszych gmin chrześcijańskich. W swoich dziełach władza nad Koryntem przechodziła z rąk do rąk: należał do Bizancjum, krzyżowców, natomiast w okresie tureckim Koryntem władała Wenecja.

Zabytki Koryntu

W Koryncie znajdują się ruiny doryckich świątyni, teatrów i odejon. Oprócz tego jest wiele świątyń rzymskich oraz propyleje. Wzgórze Akrokorynt, na którym ostały się ruiny starożytnego Akropolu oraz twierdzy bizantyjskiej, przebudowywanej w czasach weneckich i tureckich. Współczesny Korynt umiejscowiony jest w odległości 5 km od tego miejsca - jest to port nad Kanałem Korynckim.