Macedonia grecka

Obszar greckiej Macedonii jest w przeważającej części górzysty. Góry Pindos znajdują się na zachodzie Macedonii greckiej, Rodopy z kolei - na wschodzie. Między pasmami górskimi znajdują się rozległe niziny, których gleby są bardzo urodzajne.

Nizina Salonicka jest największą w tej części kraju. Znajduje się w dolinach rzeki Aksios i Aliakmon. Połączone ze sobą niziny rzek Strimon (po bułgarsku Struma) oraz nizina rzeki Dramy znajdują się na wschód od Niziny Salonickiej. Tutaj uprawiany jest tytoń, ryż, winna latorośl, owoce, bawełna i sezam, zlokalizowane tutaj są również gaje oliwne. Jeziora Wolwi i Lankada znajdują się w wielkim obniżeniu jeziornym u nasady Półwyspu Chalcydyckiego.

Macedonię grecką zamieszkuje Ludność pochodzenia greckiego, zmieszana z iliryjsko-tracką. We wczesnym średniowieczu pierwotna ludność Macedonii greckiej zdominowała została przez Słowian. Obszar Macedonii greckiej to teren fuzji wielu kultur: przenikały się ze sobą kultury helleńska, której największy rozkwit przypada na okres macedońskiej dominacji politycznej (Filip II, Aleksander Wielki), rzymska (prowincja, 148 r. p.n.e.), w różnych okresach bizantyńska i rodzima macedońska (w ramach państwa bułgarskiego, X-XI, XIII w., Serbii, XIII w.)

Zabytki architektury i atrakcje turystyczne Macedonii greckiej

Wśród zabytków architektury w Macedonii warto zwrócić uwagę na pozostałości byłych kolonii greckich: Olint, Amfipolis, a także budowle na wyspie Thasos.

Oprócz tego Pela, która była stolicą Macedonii w IV wieku p.n.e., czyli w czasach największej potęgi. Obronne miasto Filippi wzniesione na miejscu Krenides, kolonii wyspy Thasos. Tutaj z góry Pangajon wydobywano złoto. Początki chrześcijaństwa europejskiego związane są z Filippi - stąd pochodził Św. Paweł. Neapolis był morskim portem Filippi, w miejscu tym później powstała twierdza Kawała. Dziś jest to kąpielisko morskie.

Autonomiczna republika mnichów na Świętej Górze (Ajon Oros) to wielka osobliwość, dzięki dzięki nagromadzeniu bezcennych dzieł sztuki bizantyńskiej i oryginalnemu krajobrazowi.

Klasztory w liczbie 22 znajdują się na stokach góry Athos (wysokość 2033 m n.p.m.). Klasztory na górze Athos powstawały w różnych okresach: część z nich powstała w X-XII wieku, inne w XIV wieku, część klasztorów w XV wieku. Klasztory na Athos pełne są malowideł ściennych, wyrobów artystycznych a ich biblioteki pełne są starych manuskryptów.

We górzystej, zachodniej części Macedonii atrakcyjne turystycznie są pięknie położone miejscowości: Kastoria (nad jeziorem Kastoria), Edesa, Weria.

Wzdłuż wybrzeży morskich Macedonii greckiej liczne są ośrodki wypoczynkowe i kempingi. Najwięcej ośrodków wypoczynkowych zlokalizowane jest na półwyspie Kasandra, nad Zatoką Salonicką, w okolicach Katerini i na południe, w kierunku ujścia rzeki Pinios.

Grecja to również możliwość uprawiania narciarstwa. Główne rejony uprawiania tego typu turystyki kwalifikowanej to Olimp oraz Wermion.