Masenia, Grecja

Mesenia, którą jedną z cech charakterystycznych są najbardziej urodzajne gleby na Peloponezie, leży w południowo-zachodniej części Półwyspu. Rozciąga się między górami Tajget i Likodimos w dolinie rzeki Pamisos oraz na nizinach nadbrzeżnych. Masenia uległa Sparcie w wyniku przegranych w VIII i VII w. p.n.e. wojen meseńskich.

Messene to starożytna stolica Mesenii, którą założył król Epaminondas w 369 roku p.n.e. Messene była silnie ufortyfikowaną twierdzą, wybudowaną w celu obrony przed Spartą. Dziś można oglądać ruiny murów, świątyń i teatru z tego okresu.

Pylos to miasto na wybrzeżu Morza Jońskiego. Pylos pochodzi z epoki mykeńskiej. Było ważną w wojnie peloponeskiej w V w. p.n.e. twierdzą ateńską. Kalamate, kąpielisko i miasto portowe to główny ośrodek Mesenii. W okolicy miasta Kalamate atrakcją turystyczną są ruiny W pobliżu miasta zachowały się ruiny zamku związanego Geoffroy de Villehardouin z początku XIII w.