Malta

Obszar 316 km2; 354 tys. ludności (1990 r.); 1120 osób na 1 km2; 84% ludności miejskiej; stolica Valletta (14 tys. mieszk.); większe miasta (tys.): Sliema (20), Birkirkara (18); w większości Maltańczycy (mieszańcy Włochów, Arabów i innych narodów śródziemnomorskich); większość katolików; języki urzędowe: maltański i angielski, w powszechnym użyciu włoski; struktura zatrudnienia: przemysł 28%, rolnictwo i leśnictwo 8%, transport i łączność 6%, handel 10%; na 100 km2: 35 km dróg; 1 funt maltański = 100 centów.

Państwo maltańskie to 5 wysp: Malta, Ghawdex, Kemuna, oraz niezamieszkałe: Cominotto i Filfa . Wyspy zbudowane z trzeciorzędowych skał wapiennych zniszczonych przez procesy krasowe i zjawisko o nazwie denudacja.

Denudacja - definicja: erozja, wietrzenie i ruchy masowe powodujące stopniowe obniżanie wyniosłości terenu. Na denudację wpływają zmiany temperatury oraz grawitacja (powoduje ona ruch lodowców, wody w rzekach, osuwiska). Intensywność tego procesu jest najsilniejsza w wysokich górach w klimacie zimnym, z dużymi opadami śniegu, najmniejsza jest natomiast na nizinach.

W krajobrazie Malty dominują niewysokie (do 240 m n.p.m.) wzniesienia, pocięte okresowo odwodnionymi dolinami (dolina Meleha). Klimat wysp jest typowo śródziemnomorski; średnie temperatury miesięczne wahają się od 12°C zimą do 26°C w okresie lata. Opady, głównie zimowe, dochodzą do 550 mm w ciągu roku. Wiejące w miesiącach letnich znad Sahary gorące wiatry (sirocco) powodują duże upały.Malta zasiedlona była już w epoce kamiennej, a o jej bogatej przeszłości historycznej świadczą zachowane do dziś zabytki kulturowe z okresu paleolitu, neolitu i brązu. Około 1400 r. p.n.e. została skolonizowana przez Fenicjan, później panowali Kartagińczycy, Grecy, Rzymianie, Arabowie, a od 1091 r. — sycylijscy Normanowie. W 1530 r. zawładnęli nią rycerze zakonu joannitów (zwani później kawalerami maltańskimi), a w 1798 r. została podbita przez Napoleona. W 1800 r. przeszła w ręce Anglików, którzy zarządzali nią do 1964 r., tj. do chwili uzyskania niepodległości.Atrakcje turystyczne stanowią liczne zabytki architektury (z czasów prehistorycznych szczególnie cenne są świątynie Hal Saflieni i Ggantija) i muzea, skupione zwłaszcza w stolicy kraju — Valletta (m.in. St. John's Co-Cathedral XVI w., Palace of the Grand Masters XVI w., Narodowe Muzeum Archeologii, Narodowe Muzeum Sztuki). Bogata w zabytki jest także Mdina - dawna stolica Malty — w której uwagę turystów skupia zwłaszcza katedra (XI w., odbudowana w 1697 r. ze zniszczeń wywołanych trzęsieniem ziemi w 1693 r.) oraz