Flaga Niemiec
Flaga Niemiec

Niemcy

Ten duży, należący do Unii Europejskiej kraj, zajmuje obszar ograniczony na południu łańcuchem Alp, graniczący na wschodzie z Polską (i Czechami na południowym-wschodzie), sięgający na północy wybrzeży mórz Bałtyckiego i Północnego, a od zachodu sąsiaduje z Holandią, Francją, Belgią i Luksemburgiem. Państwem sąsiadującym z Niemcami na północy jest Dania.

Obszar i podział administracyjny

Powierzchnia Niemiec: 357.500 km2. Obszar Niemiec podzielony jest na 16 krajów związkowych. Trzy kraje związkowe to miasta (Berlin, Brema, Hamburg)

Ludność, gęstość zaludnienia

Liczba ludności Niemiec: 78.700.000 ludności

Gęstość zaludnienia: 220 osób na 1 km2

81,3% ludności miejskiej

Stolica Niemiec

Stolicą Niemiec jest miasto Berlin, które zamieszkuje 3,4 mln mieszkańców.

Wskaźniki rozwoju i zamożności społeczeństwa

Na 100 km2 powierzchni Niemiec przypada:

 • ok. 12 km linii kolejowych
 • 150 km dróg podwyższonego standardu
 • na 1000 mieszkańców przypadają 342 samochody osobowe

Waluta

Waluta Niemiec: 1 euro=100 centów.

Przed przystąpieniem do strefy Euro walutą niemiecką była 1 marka niemiecka = = 100 fenigów

Największe miasta Niemiec

Największe miasta pod względem ilości mieszkańców:

 • Hamburg (1576)
 • Monachium (Munchen; 1269)
 • Kolonia (Koln; 914)
 • Essen (615)
 • Frankfurt nad Menem (Frankfurt am Main; 593)
 • Dortmund (570)
 • Dusseldorf (561)
 • Stuttgart (665)
 • Lipsk (Leipzig; 554)
 • Brema (Bremen; 525)
 • Drezno (Dresden; 520)
 • Hanower (Hannover; 506

Narodowości, religie

Niemcy stanowią 94% społeczeństwa. Z powodu swojego położenia geograficznego w Europie Niemcy stały się krajem tranzytowym, a dla wielu emigrantów, docelowym, dlatego też teren Niemiec zamieszkuje wiele licznych mniejszości (Polacy, Turcy itd.).

Język urzędowy: niemiecki

Dominujące religie na terenie Niemiec: protestanci 58%, katolicy 34%;

Rolnictwo i leśnictwo

52% powierzchni Niemiec to użytki rolne, z czego ok. 35% to grunty orne oraz sady a ok. 17% to łąki i pastwiska. 28% powierzchni Niemiec stanowią lasy.

Struktura zatrudnienia

Aktywni zawodowo Niemcy pracują w następujących gałęziach gospodarki:

 • przemysł 35%
 • rolnictwo i leśnictwo 6%
 • usługi 30%

Atrakcje Turystyczne Niemiec

Właściwie większość terenu Niemiec ma znaczenie w turystyce krajowej. Obszary w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich chętnie są wykorzystywane do uprawiania turystyki. Te bardziej atrakcyjne rejony Niemiec wykorzystywane są do turystyki urlopowej. Bardzo ważne są uzdrowiska. Turyści zagraniczni przyjeżdżają przede wszystkim ze względu na miejsca o bardzo wysokich walorach historycznych i kulturowych: leżące na historycznych trasach dolin Renu oraz Dunaju miasta są głównym celem wycieczek.

Regiony turystyczne Niemiec utożsamia się krajami związkowymi, które zostały historycznie wykształcone.