Bratysława

Bratysława to duży ośrodek przemysłowy Słowacji - stąd pochodzi aż 20% ogólnej produkcji kraju. Działają tutaj zakłady przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego i chemicznego. Bratysława leży na międzynarodowych szlakach prowadzących do Wiednia czy Budapesztu, jest więc również istotnym węzłem komunikacyjnym.

W Bratysławie jest Uniwersytet im. J.A. Komeńskiego, inne uczelnie wyższe, Słowacka Akademia Nauk. Działa wiele teatrów i filharmonia. Turyści odwiedzać mogą muzea, galerie sztuki czy wystawy. Na terenie miasta atrakcją turystyczną jest też ogród botaniczny i zoologiczny. Bratysława to miasto wielu imprez kulturalnych: festiwali, koncertów itd.

Zabytki Bratysławy

Zamek Bratysławski
Zamek Bratysławski
Katedra Św. Marcina

Najbardziej cenione i warte zwrócenia zabytki Bratysławy to przede wszystkim Zamek Bratysławski stojący na lewym brzegu Dunaju (skaliste wzgórze, na którym stoi zamek ma wysokość 85 m nad poziomem rzeki). Zamek Bratysławski pochodzący z XV wieku był początkowo gotycki, potem zmodernizowany w XVI wieku do renesansowego, w XVII wieku kolejną modernizacją wprowadzono w nim styl barokowy. W wieku XVIII Zamek Bratysławski został wyremontowany w stylu terezjańskim.

Zabytkowe centrum Bratysławy znajduje się na wschód od Zamku Bratysławskiego. W zabytkowym centrum miejskim zobaczymy następujące zabytki architektury:

  • gotycka katedra Św. Marcina (XIV, XV, XVIII w.), która pełniła kiedyś funkcje kościoła koronacyjnego
  • gotycki kościół franciszkanów (XIII w.)
  • gotycki kościół klarysek oraz kościół franciszkanów (XIII i XIV w.)
  • Stary Ratusz z barokową wieżą i krużgankiem renesansowym
  • Akademia Istropolitana z XV stulecia
  • fragmenty murów (XIV-XVI w.)
  • z XVIII wieku klasyczystyczny pałac prymasowski (XVIII w.)
  • kamienice barokowe i klasycystyczne

Ruiny zamku Devin z IX w. znajdują się u ujścia rzeki Morawa, na skalistym brzegu Dunaju.

Atrakcje

Na podkreślenie zasługują wysokie walory krajobrazowe miasta związane z jego atrakcyjnym położeniem nad Dunajem, w bezpośrednim sąsiedztwie Karpat, co ma również duże znaczenie rekreacyjne (wyciągi narciarskie, kąpieliska, tor jeździecki i in.). Okolice Bratysławy są znanym regionem uprawy winnej latorośli.

Położenie geograficzne

Bratysława położona jest na krawędzi Małych Karpat, po obu stronach rzeki Dunaj, peryferyjnie do terenów całej Słowacji.

Historia Bratysławy

Kolebką Bratysławy była założona w X wieku osada pod zamkiem. Potem powstał tutaj targ, węgierskie miasto Pożoń (Pozóny) założono w roku 1291. Uniwersytet powstał w 1465 r. (założony zotał przez Macieja Korwina, króla węgierskiego - Akademia Istropolitana). Bratysława jako centrum administracyjne oraz polityczne zaczęła rozwijać się po utracie suwerenności (przejęcie przez Turcję, Austrię).

Jako Preszburg (Pressburg) Bratysława w latach 1536-1848 była stolicą Węgier. W tym okresie Bratysława podlegała Habsburgom, była rezydencją letnią ostrzyhomskiego arcybiskupa, prymasa Węgier, obradował tutaj również sejm węgierski. W czasach Marii Teresy (1740-1789 r.) Bratysława rozwija się w roli rezydencji królewskiej. Buda, stopniowo odradzająca się, przejęła główne znaczenie od Preszburga w XIX w. Gospodarka przyspiesza pod koniec XIX wieku, nasilają się tendencje narodowościowe. Stolicą Słowacji Bratysława została w 1918 roku - po utworzeniu Czechosłowacji.