Ukraina

Flaga Ukrainy
Flaga Ukrainy

Ukraina graniczy z 7 państwami. Są to:

 • Polska
 • Słowacja
 • Węgry
 • Rumunia
 • Mołdawia
 • Rosją
 • Białoruś

Brzegi Morza Czarnego i Morza Azowskiego stanowią południowe granice Ukrainy.

Powierzchnia

Powierzchnia Ukrainy: 603.700 km2

Ludność, gęstość zaludnienia

Ludność Ukrainy liczy 51.839.000

Gęstość zaludnienia: 86 osób/km2

Stolica

Stolica Ukrainy: Kijów - 2.616.000 mieszkańców

Największe miasta

Największe miasta Ukrainy pod względem liczby mieszkańców:

 • Charków - 1.611.000 mieszkańców
 • Donieck - 1.110.000 mieszkańców
 • Lwów - około 800.000 mieszkańców

Narodowość obywateli

Ukraińcy stanowią ponad 70% mieszkańców. Najliczniejsze mniejszości narodowe zamieszkujące na Ukrainie to:

 • Rosjanie
 • Polacy
 • Białorusini
 • Bułgarzy
 • oraz mniej liczne grupy Żydów, Greków, Rumunów, Cyganów, Węgrów, Tatarów i Litwinów.

Język

Językiem urzędowym na Ukrainie jest j. ukraiński.

Wyznania, religie

Najliczniej reprezentowane na Ukrainie grupy wyznaniowe to prawosławni i grekokatolicy.

Turystyka

Biorąc pod uwagę walory turystyczne, Ukrainę podzielić można na wschodnią i zachodnią cześć.

Większość atrakcji i obiektów składających się na infrastrukturę turystyczną oraz bazy noclegowej leży w zachodniej części Ukrainy, na wybrzeżu Morza Czarnego. To w tej części kraju skupia się przeważająca część ruchu turystycznego.