Leksykon, słownik

Aktywność wakacyjna brutto (definicja)

całkowita liczba podróży wakacyjnych dobytych w danym okresie (zwykle 12 miesięcy) w stosunku do liczby ludności, w odróżnieniu do aktywności netto, miara ta informuje o liczbie podróży przypadających na 100 osób i odzwierciedla tendencję do uczestniczenia w więcej niż jednej podróży w danym okresie.

Agent podróży (travel agent)

osoba lub organizacja sprzedająca usługi (services) podróżnicze, takie jak transport, zakwaterowanie i podróże zryczałtowane (inclusive tours), na rzecz zleceniodawców (principals), takich jak przewoźnicy (carriers), hotele i turoperatorzy (toru operators), i otrzymująca za to prowizję (commission); podstawowe zadanie agenta podróży jest takie jak każdego detalisty; polega na zapewnieniu  zleceniodawcy dostępu do rynku, a klientowi (customer) miejsca, gdzie może nabyć usługi podróżnicze.

Agencja podróży służbowych (business house agency)

detaliczna agencja podróży głównie na potrzeby przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych

Akwizytor hotelu (hotel representative)

osoba lub organizacja angażowana przez hotele w celu prowadzenia usług rezerwacyjnych dla agentów podróży (travel agents) i osób prywatnych: tego typu rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla hoteli niezależnych, ale także dla grup hoteli, jako alternatywa dla utrzymywania własnych biur rezerwacyjnych za granicą

Apartament (suite)

zestaw łączonych pokoi, składający się z jednej lub więcej sypialni i salonów, a czasem także z dodatkowych pokoi, takich jak jadalnia; również duży pokój z wydzielonym miejscem do spania i pobytu dziennego (junior suite)

Australazja

nazwa obszarów Australii i Nowej Zelandii lub regionu składającego się z Australii, Nowej Zelandii i wysp Pacyfiku na wschód od Indonezjii i Filipin. Region obejmuje Melanezję (Fidżi, Nowa Kaledonia, Papua-Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Vanatu), Mikronezję (Federacja Mikronezji, Guam, Kiribati, Mariany, Wyspy Marshalla, Nauru, Palau/Belau) i Polinezję (Samoa Amerykańskie, Wyspy Cooka, Polinezja Francuska, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis i Futuna, Samoa Zachodnie)

Przeciętna cena pokoju (average room rate)

przeciętny utarg dzienny w hotelach i obiektach oferujących tego typu usługi, przeciętna cena pokoju obliczana jest przez podzielenie wpływów ze sprzedaży pokoi przez liczbę wynajętych pokoi, przeciętna cena od gościa - przez podzielenie wpływów ze sprzedaży pokoi przez liczbę gości; do obliczeń wykorzystuje się wpływy ze sprzedaży netto - po dojęciu podatków (taxes) i opłat za obsługę (service charges); przeciętna cena pokoju i wskaźnik wykorzystania  (frekwencji) są kluczowymi wskaźnikami eksploatacyjnymi i miernikami działalności w hotelarstwie

Bagaż

zabierane przez pasażera w podróż opakowane przedmioty

Limit bagażu

przypadająca na jednego pasażera ilość bagażu określana za pomocą wagi, liczby sztuk lub wymiarów, która bez dodatkowej opłaty może zostać przetransportowana przez przewoźnika (carrier)

Kwit bagażowy

wydawany przez przewoźnika (carrier) kwit na odprawiany bagaż towarzyszący

Przechowalnia bagażu

miejsce, gdzie przechowywany jest bagaż. Na statku jest ona dostępna w określonych porach podczas podróży. Bagaż w ładowni nie jest dostępny dla podróżnych.

Karta pokładowa

wręczana pasażerom samolotu po zakończeniu odprawy przed wejściem na pokład karta zawierająca nazwisko pasażera, numer lotu, sektor i numer miejsca w samolocie; podobna karta wydawana jest pasażerom statków

Punkt bazowy

miejsce, z którego i do którego ustalana jest opłata za bilet lotniczy w przypadku, gdy dla danej trasy nie ma opublikowanej taryfy

Rezerwaty biosfery

Obszary chronione na lądzie i na wybrzeżu, które posiadają ważne gatunki przyrodnicze (inaczej - ważną biomasę)

Wiza

udzelone przez rząd upoważnienie zezwalające obcokrajowcowi na wjazd do kraju (wiza wzjazdowa) lub mieszkańcowi kraju na wyjazd (wiza wyjazdowa); wiza wzjazdowa może dawać różne uprawnienia, upoważniać do jedno lub wielokrotnego wjazdu oraz może być sklasyfikowana według celu przyjazdu (turystyczna, w interesach, tranzytowa) wizy wjazdowe są mniej rozpowszechnione i upoważniają zazwyczaj do jednego wjazdu (i powrotu)

Wakacje

okres zawieszenia zwykłej działalności, (amerykańskie słowo holiday)