Spis międzynarodowych organizacji turystycznych

Przedstawiamy poniżej spis międzynarodowych organizacji turystycznych. Spis nasz zawiera krótką charakterystykę działalności tych organizacji, ich adresy i telefony