ATC (Alpejska Komisja Turystyczna)

Alpine Tourist Commission
Commission de propagande tourisliaiie des pays alpins
Touristische Gemeinschafl der A/penlaender Bellariastrasse 38,
CH-8038 Zurich,
Switzerland T(41 1) 28812 52
Tx 815391 Fax (41 1) 288 1205

organizacja regionalna ustanowiona w 1954 r. w celu organizacji wspólnych kampanii (campaignes), ukierunkowanych głównie na rynek amerykański; jej członkami są narodowe urzędy turystyczne (National Tourist Offices) pięciu krajów: Austrii. Niemiec. Włoch, Szwajcarii i Jugosławii (1991 r.).