Organizacje turystyczne w Polsce

Aeroklub Polski (AP)
Aeroklub Polski, Warszawa
Automobilklub Polski
Działalność w zakresie turystyki motorowej, kwalifikowanej, rekreacyjnej i karawaningowej
BCIiUT
Beskidzkie Centrum Informacji i Usług Turystycznych "In Tour"
Centrum Informatyki Turystycznej
Centrum Informatyki Turystycznej (CIT), Kielce
Centrum Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej, Zielona Góra
DIPH DIT
Dolnośląska Izba Przemysłowo-Handlowa (DIPH) Izba Turystyki (DIT)
Elbląskie Centrum Informacji Turystycznej
Elbląskie Centrum Informacji Turystycznej
Fundacja Rozwoju Turystyki
Fundacja Rozwoju Turystyki "TOURIN", Warszawa
Główny Urząd Ceł
Główny Urząd Ceł (GUC), Warszawa
Główny Urząd Statystyczny
Główny Urząd Statystyczny (GUC), Warszawa
Gorzowski Ośrodek Informacji Turystycznej
Gorzowski Ośrodek Informacji Turystycznej (GOIT)
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ), Warszawa
Instytut Turystyki (IT)
Instytut Turystyki (IT) Warszawa.
Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie
Organizacją samorządowa, skupiająca na zasadach dobrowolności instytucje, które działają na terenie uzdrowisk
Krakowska Izba Turystyki
organizacja samorządu terytorialnego powołana do życia w 1992 r.
Ośrodek Informacji Turystycznej Prima
promocja walorów turystycznych Białegostoku