Automobilklub Polski

adres:
ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
telefon (0-22) 656-11-20, fax 656-11-10

Organizacją ogólnopolska, społeczna, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach; Automobilklub Polski został powołany w 1909 r. w celu upowszechniania i kultywowania kultury motoryzacyjnej, popularyzacji sportów motorowych i turystyki motoryzacyjnej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego; zrzesza kluby z całej Polski, które skupiają około 10 tys. członków indywidualnych, reprezentuje interesy swoich członków; prowadzi działałność w zakresie turystyki motorowej, kwalifikowanej, rekreacyjnej i karawaningowej, organizuje rajdy nawigacji turystycznej, rajdy i konkursy pojazdów zabytkowych oraz imprezy karawaningowe; jednym z ważnych zadań AP jest rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.