Beskidzkie Centrum Informacji i Usług Turystycznych

adres:
ul. Piastowska 2
43-300 Biesko-Biala
telefon/fax (0-30) 224-06

powstało w 1980 r.; do ważniejszych jego zadań należy promocja walorów turystycznych regionu bielskobialskiego, w tym miast i gmin oraz podmiotów turystycznych; Centrum prowadzi kompleksową obsługę grup turystycznych, organizuje wycieczki dla szkół, kolonie, zielone szkoły itp.; udziela informacji o usługach turystycznych w regionie; w ramach współpracy z Polską Agencją Promocji Turystyki Beskidzkie Centrum jest przedstawicielem PAPT w zakresie Banku Ofert Turystycznych oraz Komputerowego Ogólnopolskiego Informatora Turystycznego "INFOTUR"; prowadzi działalność wydawniczą oraz sprzedaż map. folderów, informatorów itp.; uczestniczy w targach i wystawach turystycznych.