Centrum Informacji Turystycznej

Pod Filarami 1
65-067 Zielona Góra
telefon (0-68) 59-42

głównym zadaniem CIT jest udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej o usługach, bazie noclegowej, imprezach turystycznych i kulturalnych; ważną funkcję CIT stanowi promocja Zielonej Góry i województwa zielonogórskiego m.in. poprzez wydawnictwa oraz udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych; placówka prowadzi sprzedaż różnego rodzaju wydawnictw i publikacji turystycznych.