Centrum Informatyki Turystycznej (CIT)

adres:
ul. Piotrkowska 12
25-510 Kielce
telefon (0-41) 486-66

do ważniejszych zadań Centrum należy promocja walorów turystycznych regionu kieleckiego za pomocą wydawnictw, filmów, poprzez udział w targach turystycznych oraz inne formy reklamy; Centrum organizuje imprezy turystyczne oraz udziela wszechstronnej informacji o usługach turystycznych w regionie, koordynuje działania na rzecz uatrakcyjnienia oferty turystycznej, prowadzi też sprzedaż map, folderów, katalogów i innych wydawnictw turystycznych.