Izba Turystyki (DIT) DIPH

Dolnośląska Izba Przemysłowo-Handlowa (DIPH)
Izba Turystyki (DIT)

adres
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław
telefon (0-71) 44-79-78, tel./fax 345-97

Izba Turystyki — Oddział Branżowy Dolnośląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej — jest organizacją samorządu terytorialnego, która zrzesza podmioty gospodarcze działające w zakresie turystyki w regionie; promocja walorów turystycznych Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, integracja środowiska samorządu turystycznego oraz wspieranie inicjatyw rozwoju turystyki w regionie to główne cele Izby; ważnym jej zadaniem jest reprezentowanie interesów członków i udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i prawnych oraz rekomendowanie firm zrzeszonych w DIT, a także prowadzenie działalności szkoleniowej; Izba została powołana w 1991 r.