Fundacja Rozwoju Turystyki "TOURIN"

adres:

ul. Mazowiecka 7
00-052 Warszawa
telefon/fax (0-22) 26-96-95, 26-92-38

powstała w 1993 r. w ramach realizacji Programu PHARE Komisji Wspólnot Europejskich "Rozwój turystyki w Polsce"; podstawowym celem Fundacji jest udzielanie Polsce pomocy w prowadzeniu działań związanych z rozwojem turystyki; opracowywane są programy (biznes plany) w zakresie turystyki, a głównymi obszarami zainteresowań Fundacji są: system komputerowy informacji turystycznej oraz rezerwacji usług turystycznych, rozwój turystyki na terenach wiejskich, a także system pomocy dla zmotoryzowanych na drogach.