Główny Urząd Ceł (GUC)

adres:
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon (0-22) 26-71-55, (0-2) 694-49-46, fax 77-34-27

jest urzędem administracji państwowej, nadzorującym działalność 19 urzędów celnych, które posiadają 400 oddziałów i miejsc odpraw celnych; do podstawowych zadań administracji celnej należy dokonywanie kontroli obrotu towarowego z zagranicą, wymierzanie i pobór należności celnych oraz ściganie przestępstw celnych i celno-dewizowych; w turystyce działalność GUC i jego placówek jest ważna w aspecie przepisów i zasad oraz kontroli ich przestrzegania.