Główny Urząd Statystyczny (GUS)

adres:
AL Niepodległości 208
00-925 Warszawa
telefon (0-22) 25-32-41, fax 25-60-25, 25-60-25

jest organem administracji państwowej w dziedzinie statystyki; został powołany w 1918 r.; najważniejsze jego zadania to prowadzenie badań statystycznych dotyczących życia gospodarczego i społecznego oraz opracowywanie i ogłaszanie wyników tych badań; GUS prowadzi również badania naukowe w zakresie metodologii statystyki, metod ekonomicznej analizy, a także współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie statystyki; w zakresie turystyki GUS prowadzi stale badania  dotyczące  stanu  i  wykorzystania  bazy  noclegowej
turystyki, ruchu granicznego osób i środków transportu, wydatków gospodarstw domowych na turystykę oraz efektów działalności podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką; wyniki tych badań są wykorzystywane prez placówki naukowe i organy administracji państwowej w procesie kształtowania polityki turystycznej naszego kraju.