Gorzowski Ośrodek Informacji Turystycznej (GOIT)

adres:

ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon (0-95)754-13
powstał w 1994 r.; do ważniejszych jego zadań należy promocja walorów turystycznych województwa gorzowskiego, w tym miast i gmin oraz podmiotów turystycznych, poprzez działalność wydawniczą, udział w targach turystycznych oraz inne formy reklamy; ośrodek udziela informacji o usługach turystycznych w regionie, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi sprzedaż informatorów, map, przewodników.