Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie"

ul. Rolna 179/181
02-729 Warszawa
tel. (0-22) 43-34-60, 43-50-21 w. 38, fax 43-21-71

Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie" została powołana w sierpniu 1991 r. z inicjatywy 100 przedstawicieli uzdrowisk; jest organizacją samorządową, skupiającą na zasadach dobrowolności instytucje, które działają na terenie uzdrowisk albo których działalność wiąże się z uzdrowiskami, m.in. państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, sanatoria różnego typu (związkowe, branżowe, zakładowe), rozlewnie wód mineralnych, instytuty, biura projektów i inne; Izba jest jedyną tego typu placówką w Polsce; jej główne cele to prowadzenie działalności zmierzającej do rozwoju uzdrowisk i powstawania nowych, reprezentowanie interesów uzdrowisk wobec organów krajowych oraz organizacji zagranicznych, promocja uzdrowisk w kraju i za granicą, m.in. poprzez działalność wydawniczą oraz uczestnictwo w targach turystycznych i wystawach; ważnym zadaniem Izby jest przygotowywanie i przekazywanie agencjom i biurom turystycznym informacji o uzdrowiskowych sanatoriach i hotelach oraz walorach leczniczych i turystycznych uzdrowisk; Izba odgrywa istotną rolę przy opracowywaniu standardów dotyczących sanatoriów i miejscowości uzdrowiskowych, uczestnicząc w pracach legislacyjnych z tego zakresu; prowadzi też działalność szkoleniową; we wszystkich tych działaniach współpracuje z wieloma organami państwowymi oraz instytucjami i organizacjami związanymi z problematyką uzdrowiskową.