Krakowska Izba Turystyki

ul. Karmelicka 32
31-128 Kraków
tel. (0-12) 34-59-96

organizacja samorządu terytorialnego powołana do życia w 1992 r.; główną ideą towarzyszącą powstaniu Krakowskiej Izby Turystyki była integracja środowiska turystycznego Krakowa i regionu krakowskiego oraz promowanie tego regionu i jego walorów turystycznych w kraju i za granicą; kształtowanie polityki turystycznej regionu i kraju, prowadzenie analiz marketingowych, tworzenie warunków do podnoszenia jakości usług turystycznych oraz poziomu kadr zatrudnionych w turystyce to główne zadania Izby; KIT zrzesza turystyczne podmioty gospodarcze Krakowa i regionu, m.in. biura podróży, hotele, restauracje i inne prowadzące szeroko rozumianą działalność turystyczną.