Ośrodek Informacji Turystycznej AUH „PRIMA"

ul. Sienkiewicza 3
15-432 Białystok
tel./fax (0-85) 435-525

do ważniejszych zadań Ośrodka należy promocja walorów turystycznych Białegostoku i regionu białostockiego, w tym miast i gmin oraz podmiotów turystycznych, za pomocą wydawnictw, filmów, poprzez udział w targach turystycznych oraz inne formy reklamy; placówka udziela wszechstronnej informacji o usługach turystycznych w regionie oraz prowadzi działania na rzecz uatrakcyjnienia oferty turystycznej.