Polska

Polska - nadbałtycki kraj znajdujący się w centrum Europy. Naturalne krainy geograficzne, które zachodzą na obszar Polski z Europy zachodniej to wschodnia część Niżu Środkowoeuropejskiego, z Masywu Czeskiego - SudetyWyżyna Małopolska oraz Karpaty i Podkarpacie. Krainami naturalnymi ze wschodniej Europy są Niż Zachodniorosyjski oraz fragment wyżyn ukraińskich. Polska jest krajem nizinnym: 85% powierzchni Polski znajduje się na wysokości poniżej 200 m n.p.m. Wyżyny na terenie Polski to około 22% powierzchni kraju - są to obszary wyniesione do 200-500 m n.p.m. Powyżej 500 m n.p.m. znajduje się 3% powierzchni Polski. Tylko 0,2% powierzchni znajduje się ponad 1000 m n.p.m. 173 m n.p.m. to średnia wysokość terytorium Polski. Dla porównania - w Europie jest to 292 m n.p.m. Rysy w Tatrach (2499 m n.p.m.) to najwyższy punkt w kraju. Depresja w delcie Wisły we wsi Raczki Elbląskie to -1,8 m poniżej poziomu morza jest najniżej położonym punktem w Polsce. Rozpiętość równoleżnikowa obszaru Polski wynosi 689 km, południkowa 649 km. Krainy geograficzne ułożone są pasami.

Powierzchnia

Polska zajmuje obszar 312.700 km2. Główną jednostką podziału administracyjnego jest województwo, których jest w Polsce 16.

Liczba ludności

Ludność Polski: 38,2 mln ludności (2011 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 121 osób na 1 km2 gęstość zaludnienia: 121 osób na 1 km2

Stolica

Stolica Polski: Warszawa
Stolica Polski: Warszawa

Stolicą Polski jest Warszawa, którą zamieszkuje 1.717.000 mieszkańców

Największe miasta

61% Polaków zamieszkuje w miastach. Największe miasta Polski pod względem ilości mieszkańców (poza Warszawą) to:

  • Łódź - 847.000 mieszkańców
  • Kraków 751.000 mieszkańców
  • Wrocław 643.000 mieszkańców
  • Poznań 590.000 - mieszkańców
  • Gdańsk 465.000 mieszkańców
  • Szczecin 414.000 mieszkańców
  • Katowice 307.000 mieszkańców
  • Lublin 352.000 mieszkańców

Narodowości, religie

Polacy stanowią 98,6%, obowiązuje język polski. Dominującą religią jest katolicyzm, który wyznaje 94% ludności.

Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 60,5% powierzchni Polski, z czego 47,3% powierzchni to grunty orne. Lasy zajmują 28,1% powierzchni Polski.

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia w Polsce przedstawia się następująco:

  • w przemyśle zatrudnionych jest 29% czynnych zawodowo
  • w rolnictwie: 28%

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 Polski przypada:8,3 km linii kolejowych i 64 km dróg podwyższonego standardu.

Na 1000 mieszkańców przypada 190 samochodów osobowych.

Waluta

Walutą Polski jest 1 złoty polski = 100 groszy.