Górny Śląsk

Górnośląski region turystyczny obejmuje swym zasięgiem Wyżynę Katowicką, a więc obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

Przejdź do

Turystyka

Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Opera Śląska w Bytomiu
Opera Śląska w Bytomiu

Turystyka poznawcza i wypoczynek weekendowy to główne cechy ruchu turystycznego na Górnym Śląsku. Górnośląski Okręg Przemysłowy jest najważniejszą aglomeracją przemysłową w Polsce. 95% ludności mieszka w miastach stanowiących konurbację górnośląską. Gęstość zaludnienia na terenie GOP wynosi ok. 920 mieszkańców na 1 km2, przy średniej w Polsce wynoszącej ok. 110 osób na 1 km2.

Historia i funkcja gospodarcza regionu górnośląskiego pozostawiła na jego terenie atrakcje, które są celem turystyki poznawczej. Turyści odwiedzają przede wszystkim miejsca związane z ruchem oporu przeciw władzom niemieckim, miejsca historycznie powiązane z powstaniami śląskimi. Na terenie Górnego Śląska udostępnionych do zwiedzania jest wiele zakładów przemysłowych. Wielką atrakcją turystyczną jest muzeum górnictwa rud metali nieżelaznych i kopalnia w Tarnowskich Górach. Piekary Śląskie to ośrodek pielgrzymkowy o zasięgu krajowym. Najważniejsze ośrodki kulturalne na terenie GOP są Katowice (m.in. Akademia Muzyczna), Bytom (m.in. Opera Śląska) i Gliwice (m.in. Gliwicki Teatr Muzyczny). Na skraju górnośląskiego regionu turystycznego, w obrębie Pagórów Jaworznickich, znajduje się, zajmująca obszar ok. 32 km2, Pustynia Błędowska. Jest to największy w tej części Polski obszar piasków.

Przemysł

Górny Śląsk to przede wszystkim przemysł, a głównymi gałęziami są:

  • górnictwo węgla kamiennego
  • hutnictwo
  • energetyka
  • przemysł maszynowy
  • przemysł metalurgiczny
  • przemysł chemiczny

Oczywistym jest, że tak wielkie skumulowanie zakładów przemysłowych na stosunkowo małym obszarze wpłynęło na środowisko naturalne. Mimo, że obecnie zakłady przemysłowe nie są tak uciążliwe dla środowiska naturalnego, są one nieodłącznym elementem górnośląskiego krajobrazu. W latach 60-tych XX wieku rozpoczęto prace mające na celu rekultywację terenów: likwidowano hałdy, rozpoczęto zalesianie wyrobisk lub tworzenie w ich miejscu kąpielisk (przykładem takich obiektów jest Pogoria, Dziećkowice).

Powierzchnię 600 ha ma Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka, który leży na skraju Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Wokół Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego powstaje tzw. Leśny Pas Ochronny, którego funkcją ma być stworzenie warunków do uprawiania turystyki weekendowej.