Karpaty polskie

Bardzo ważnym regionem turystycznym Polski są Karpaty. Turystykę w tym regionie można uprawiać właściwie przez cały rok, jednak apogeum przypada na miesiące letnie i zimowe. Zimą, ze względu na warunki klimatyczne i terenowe, polskie Karpaty są szczególnie często odwiedzane.

Piętra roślinne w Beskidach

Na terenie Karpat charakterystyczne są piętra klimatyczno-roślinne. W Karpatach Zachodnich wyróżniamy następujące piętra:

 • piętro pogórskie (do 550 m n.p.m. w Beskidach i do 600 m n.p.m. w Bieszczadach)
 • piętro dolnoreglowe (550-1150 m n.p.m. w Beskidach i 600-1220 m n.p.m. w Bieszczadach)
 • piętro górnoreglowe (w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim na wysokości 1100-1360 m n.p.m.
 • piętro subalpejskie, czyli piętro kosówki (1360-1650 m n.p.m., na terenie Polski występuje w Beskidzie Żywieckim)
 • piętro alpejskie, czyli piętro hal (Beskid Żywiecki: 1650-1725 m n.p.m. a w Bieszczadach: 1220-1348 m n.p.m.).

Piętra roślinne w Tatrach

W Tatrach panuje klimat górski typu alpejskiego. Wyróżnić można w Tatrach pięć pięter klimatyczno-roślinnych:

 • piętro regla dolnego (w zakresie 950-1250 m n.p.m.)
 • piętro regla górnego (1250-1550 m n.p.m.)
 • piętro kosówki (1550-1800 m n.p.m.)
 • piętro hal (1800-2300 m n.p.m.)
 • piętro turni (powyżej 2300 m n.p.m.)

Opady śniegu, grubość pokrywy śnieżnej

Opady śniegu w Tatrach występują od września do maja. Liczba dni z opadami śniegu w roku zwiększa się wraz z wysokością. Pokrywa śnieżna w Tatrach zalega 5 do 8 miesięcy w roku w zależności od wysokości.

Grubość pokrywy śnieżnej w Tatrach jest różna: najgrubsza i najdłużej się utrzymująca pokrywa śnieżna występuje w kotlinach i górnych partiach dolin. Około 160 dni zalega w Tatrach pokrywa śnieżna o grubości powyżej 10 cm. W Beskidach i Bieszczadach pokrywa śnieżna leży 50-60 dni. Narciarskie tereny w Karpatach mają obszar prawie 4000 km2.

Wiatr halny

Porywiste, ciepłe i suche wiatry typu fenowego, czyli halny, jest charakterystycznym zjawiskiem w Tatrach i na Podhalu. Przeważnie po wystąpieniu halnego pojawia się tzw. wiatr "orawski", który przynosi deszcze.

Rzeki w Karpatach

Główne rzeki polskich Karpat to:

 • Wisła
 • Olza
 • Soła
 • Skawa
 • Raba
 • Dunajec
 • Poprad
 • Biała
 • Ropa
 • Wisłoka
 • Wisłok
 • Jasiołka
 • San

Część z wyżej wymienionych rzek polskich Karpat ma duże znaczenie w turystyce międzynarodowej (Dunajec, Poprad). Na karpackich rzekach powstało kilka zbiorników retencyjnych.

Wody mineralne

Bogactwem naturalnym pochodzącym z Karpat są źródła wód mineralnych: w rejonie Tatr i Podhala przeważają wody siarczkowe i termalne, w Karpatach fliszowych solanki i szczawy różnych odmian. Na terenie polskich Karpat funkcjonuje kilkanaście uzdrowisk.

Folklor góralski

W Karpatach do dziś przetrwały obszary wyróżniające się odrębnością kulturową. Najbardziej znanymi są obszarami jest Skalne Podhale, Spisz, Orawa, Sądecczyzna. Łemkowie i Bojkowie zamieszkiwali do roku 1948 r. część Beskidu Sądeckiego, Beskid Niski i Bieszczady, gdzie zachowały się drewniane cerkwie.