Zakopane

Zakopane jest największym ośrodkiem sportów zimowych w Polsce i największym ośrodkiem turystycznym. Zakopane leży u stóp Tatr i pełni również rolę stacji klimatycznej. Oprócz tego jest istotnym ośrodkiem kulturalnym.

Historia

Turystyka w Zakopanem zaczęła rozwijać się od ok. roku 1870 - T. Chałubiński odkrył Zakopane. Innym czynnikiem determinującym rozwój turystyki w Zakopanem było założenie Towarzystwa Tatrzańskiego w 1873 r. Zakopane od rou 1886 było uzdrowiskiem. W 1933 roku Zakopane uzyskało prawa miejskie i wtedy również zyskało miano zimowej stolicy Polski. Przed II wojną światową przybywało tu ok. 300 tys. turystów rocznie, obecnie liczba ta sięga ok. 3 mln.

Zabytki

W Zakopanem zachowała się zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa i góralska z XIX wieku. Zakopane to ośrodkek wytwórczości sztuki ludowej, krzewiona jest tutaj tradycja folkloru podhalańskiego. Głównymi atrakcjami turystyki poznawczej w Zakopanem są:

  • zabytkowy cmentarz z grobami wybitnych osobistości związanych z Tatrami i Zakopanem
  • Muzeum Tatrzańskie
  • muzea biograficzne K. Szymanowskiego, J. Kasprowicza i K. Makuszyńskiego.

Zakopane to również ośrodek kulturalny: rozwinięte jest szkolnictwo artystyczne. Odbywają się od 1968 roku Festiwale Folkloru Ziem Górskich, ale również m.in. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego (od 1977 r.), festiwale filmowe, międzynarodowe imprezy sportowe.