Kielecko-Sandomierski region turystyczny

Region Kielecko-Sandomierski obejmuje Wyżynę Kielecką oraz część Wyżyny Przedborskiej, Niecki Nidziańskiej, Kotliny Sandomierskiej. Bardzo urozmaicony krajobraz to cecha charakterystyczna tego regionu turystycznego.

Geografia regionu

Łysica
Łysica

W środkowej części kielecko-sandomierskiego regionu turystycznego znajduje się pasmo Gór Świętokrzyskich z Łysicą (612 m n.p.m.). Przedłużeniem Gór Świętokrzyskim jest Wyżyna Sandomierska wyniesiona poniżej 300 m n.p.m. Garby o wys. 300 do 400 m n.p.m. znajdują się w północnej części regionu. Gęsta sieć wąwozów powstała w lessowych terenach Wyżyny Sandomierskiej w wyniku erozji. Najważniejsze rzeki regionu to:

 • rzeka Kamienna z Bełnianką
 • Czarna Nida
 • Czarna
 • Koprzywianka
 • Opatówka.

Na rzece Kamienna i Czarna powstały sztuczne zbiorniki wodne (odpowiednio: Brody k. Iłży, Sielpia Wielka). Większe lasy występują w Górach Świętokrzyskich (np. Puszcza Jodłowa w paśmie Łysogór), na Przedgórzu Iłżeckim (Lasy Starachowickie), na Płaskowyżu Suchedniowskim. Utworzono tu Świętokrzyski Park Narodowy i parki krajobrazowe:

 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy
 • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy

Turystyka

W regionie Kielecko - Sandomierskim przeważa turystyka poznawcza oraz wypoczynek weekendowy. Najważniejsze miejscowości turystyki krajoznawczej w regionie są:

 • Sandomierz
 • Chęciny (ruiny zamku z XIII-XV w., inną atrakcją jest znana jaskinia Raj)
 • Oblęgorek (mieści się tutaj muzeum biograficzne H. Sienkiewicza)
 • Wąchock (opactwo Cystersów z XIII w., rozbudowywane do XVII w.)
 • Krzemionki Opatowskie (największa w Europie kopalnia krzemienia pasiastego z epoki neolitu, zachowanych m.in. ponad 1000 szybów, z których część jest udostępniona do zwiedzania)
 • Święty Krzyż (opactwo benedyktyńskie, XIV-XVIII w., ośrodek pielgrzymkowy)
 • Sielpia Wielka, największym ośrodek wypoczynkowy leżący nad sztucznym spiętrzeniem rzeki Czarna

Staropolski Okręg Przemysłowy

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej
Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Staropolski Okręg Przemysłowy to specyficzny subregion turystyczny. SOP rozciąga się wzdłuż rzek Kamienna i Czarna, która jest dopływem rzeki Pilica. Staropolski Okręg Przemysłowy jest najstarszym w Polsce. Jeszcze w prehistorii wydobywano tu i obrabiano krzemienie (Krzemionki) oraz wytapiano żelazo (dymarki w Starej Słupi).

Okres średniowiecza był czasem rozwoju górnictwa i hutnictwa ołowiu, srebra oraz miedzi. W XVIII wieku nastąpił rozwój gospodarczy regionu, a dzięki działalności Staszica, Duruckiego-Lubeckiego w XIX wieku trwał tutaj najlepszy okres tego regionu. Pod koniec XIX wieku nadszedł czas kryzysu. Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jedyną, jaka przetrwała do dzisiaj.

Staropolski Okręg Przemysłowy jest bogaty w architektoniczne obiekty przemysłowe. W niektórych z nich dzisiaj funkcjonują muzea, z których najważniejszymi są:

 • Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej
 • muzealny zakład metalowy w Maleńcu
 • wielki piec hutniczy (Chlewiska)
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Znaną imprezą kulturalną są "Dymarki Świętokrzyskie" organizowane co roku.

Sandomierz

Kolebką Sandomierza jest założona tutaj w VIII wieku osada. Sandomierz w średniowieczu był jednym z ważniejszych miast Polski. Historia pozostawiła tutaj po sobie wiele ciekawych obiektów architektury, dzięki czemu dzisiejszy Sandomierz jest jednym z najpiękniej usytuowanych zabytkowych zespołów architektonicznych w Polsce. Już sam układ urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy miasta jest bardzo atrakcyjny. Sandomierz to wiele zabytków, z których najważniejszym jest zespół klasztorny dominikanów pochodzący z XIII stulecia.